2008/09:218

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
       
       
       
       
   
       
     
     
     
       
       
     
     
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
       
       
         
         
     
     
     
       
   
     
     
     
     
     
     
     
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
     
         
       
     
       
       
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   

Europeiska

     

rättsligt

brottsoffer.

   

bötesstraffet.

staten.

i

bötesstraff

bötesstraffet

myndigheten.

   

om

verkställbarhetsförklaringen.

3

annan

               
               
 
   
   
   
   
   
                     
   
   
   
       
           
           
           
         
         
                     
                   
                 
           
           
             
                       

följande

                       
                     
 
           
   
                       
           
   
                   
   
   
   
   
   
                                     
             
                   
   
                     
           
       
             
   
   
   
               
           
           
   
   
   
                     
                       
   
                   
                   
                           
                               
                               
               
                 
   
   
   
   
               
   
                               
           
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
             
   
       
                               
           
           
           
   
   
               
         
                   
               
                     
               
                       
               
                             
         
   
                   

motsvarande

första

     

genomföras.

     
   
   
   
   
   
     
   

beslutet.

straffet,

grundade

straff.

     

200.

brottsbalken)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     

balken)

strafföreläggande.

     
   
   
   
   
   
   
   
 

anspråk.

kraftvunnen

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   

ningslagen)

smugglingsbrott.

skilda

ningen)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

verkställande

mer

detta

överenskommelser.

den

myndighetsföreskrifter.

bötesstraff.

Sverige.

verkställighet

domstol.

rambeslutets

tillämpningsområde.

område.

utländska

bötesstraff.

   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lämnat

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ställighetslagen.

en

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förordning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Europeiska

här.

följande

juridisk

     
 
 
 
     

eller

annat

bötesstraff

   
   
   
   
   
   
   
   
   

handläggningen

myndigheten.

förslag.

verkställa

förklaring.

bedömning.

regeringens.

barhet.

toriell

bötesstraff.

eller

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

straffrättsligt

därför

behörig

kunna

immunitet.

grunder.

bötesstraff.

   
   
   
   

bötesstraff.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   

fogdemyndighetens

ringen.

stånd.

myndigheten)

betalningar.

   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
         

med

utan

för

och

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

bötesstraff.

tillämpningsområdet.

rättsligt

brottsoffer.

fonden.

som

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kronofogdemyndigheten.

föreslagit.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

denna

fängelse.

meddelades.

rambeslutet.

avsnitt

gäller

preskription

immunitet,

verkställbarhetsförklaring.

begicks.

statsråden.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

i

meddelats,

vidtagits

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

fördelning

7.3.15.

fall.

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

kronor.

avser.

av

       
       

utdömdes.

för

andra

led

       
       

brott,

samma

brott,

för

digheterna.

digheten

       
       

delas

och

sådana

stanser.

lens

       
       

stiftning,

svarar

att

lagstiftning,

bestrider

ningar.

       
       
       
 
       
       
   
 

behörighet.

straffet

av

beslut

artikel

tet,

       
       

fullföljts,

staten

eller

av

mars

till

lämpas.

       
       
       
       

bötesstraff

       
       
         
         
           
     
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
         
         
       
       
       
       
       
 
       
       
       

sen.

       
       
       
       

förverkande

civilrättsligt

brottsoffer.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

fängelse.

belastningsregistret.

meddelas

   
   

förklaring

myndigheten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

riksåklagaren.

   
   

penningbelopp,

av

upphört.

medlemsstat.

meddelas

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

svenskt

här,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sverige,

verkställa,

   
   
 

eller

förstöras.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   

intressen.

konstverk.

förfalskningar.

behörighet.

rättsligt

brottsoffer.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

till

och

nitet,

verkställbarhetsförklaringen.

fördelning.

             
               
 
   
   
   
   
   
                       
   
   
   
   
           
           
           
             
               
                       
                     
                   
             
                     
               
                         
                         

Bilaga

brottmålsdom

följande

lag.

rättspsykiatrisk

lag.

                         
                           
                               
               
               
   
   
   
   
               
   
                               
             
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
         
   
               
                 
         
         
               
   
   
   
   
                 
                 
                         
                 
                 
                   
         
   
           
               
   
   
                   
   
   
   
   
   
     

Europeiska

Europeiska

Lindborg.

realiteten

unionen.

Europeiska

bötesstraff.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

brottsoffer.

privaträttens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

verkställts.

föreslagna

lydelse:

om