2008/09:214

   
   

skog.

     
       
       
   
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
       
     
     
       
       
     
       
       
     
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
     
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   

följande

   

biotopskyddsområden,

biotopskyddsområde.

skyddsområdet.

   
     

underrättas

       
   
   
   
   
   
       
   
   
   
     
   
     
   

rör

       
 
   
     
     
   
     
     
     
     
     
       
     
 
   
   
   
     
   
   
       

särskilda

da

     

munen.

lats.

meddelats.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

plan.

(1979:429)

jande

   

hetsdomstol.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sammanhang.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lyfts

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

mande

samhetsområden.

ling.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

fald.

systemen.

naturområden

huvudelement:

fald,

behandlas

arv.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

arealen.

         
         
         
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

nationalparker.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vårdsändamål.

områden.

bildning.

ervatet.

miljödomstolen.

Naturvårdsverkets

fastställd

ningsmark.

Regeringskansliet.

avsnitt

och

                     
                     
                   
                   
                   
                   
                     
                 
               
                 
                   
                 
                     
                     
                     
         
         
         
       
         
         

vårdsavtal.

                     
                 
                   
             
             
                   
                     
                   
                   
                     
                   
                   
                     
                   
                     
                     
                     

för

propositionen.

värden

formellt.

procent.

         
         
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skydd.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tillvaratas.

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

långsiktigt.

huvudvattensystem.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

marina

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

och

område.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

odlingslandskapet.

ningar.

grammet

våtmarker.

   
   
   
   

varade.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

önskvärd

las.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ar

och

storstadsregionerna.

verksamhet.

friluftsområden.

beaktas.

detta

nära

gröna

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

marker.

aktiv

delse.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

allmänhet.

fortsatta

   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följande:

avtal.

belopp.

vårdsavtalen.

markägaren.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sens

modellen.

Skogsstyrelsen.

och

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

markinnehav.

     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skyddas.

get.

av

av

blir

skogsmark.

skogar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

likartade.

omfattning.

avgränsa

aktörerna.

ledning.

cerat

grönstruktur.

naturvårdsarbete.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ekosystemen.

biotopskyddsområden

miljöbalken

preciserat

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vattendrag.

skyddsområden.

miljöbalken.

dispens.

svårigheter.

principer.

skilda

förordningen.

topskyddsområde.

betydelse.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

processer.

för

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

11.2.

vägledningsarbete.

sådana

markförhandling.

kvalitetsmålen

områdesskydd

länsstyrelsen.

bedömning.

munala

kommunens

uppmuntras.

medel.

skyddade

bland

digheter.

   
   
   
   
   
   
   
   
 

ängar.

åtgärder.

projektet

diken,

   
 

heten.

skyddad

närområden.

och

lokal

rörda

12.1.

fysisk

ämnen.

initiativ.

grund.

med

skyddad

vid

övergångsbestämmelser.

vårdslagen.

mångfald.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

liga

länsstyrelserna.

liga

slag.

kommunala

intrångsersättning.

markägarna.

   
   
   
   
   
   
 

miljökvalitetsmålen.

biotopskyddsområden

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

miljöbalken

ökade

insatser

speciella

områdesskydd

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

insatser.

sådana

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

(1979:429)

ransavdrag.

värdefull

ande

   

beslutet

skyddsområde,

vas.

propositionen.

ande

   

underrättas

överklagas.

Världsnaturfonden

följande

   

biotopskyddsområden,

biotopskyddsområde.

skyddsområdet.

   

överklagas.

   
   
   
   
   
       
   
   
   
     
   
     
   

rör

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

särskilda

da

munen.

lats.

meddelats.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

jande

   

hetsdomstol.

Bilaga

lydelse:

det

Tolgfors.

områden