2008/09:21

   
   

nämnd.

   
 
     
       
       
     
     
   
   
     
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
     
       
       
       
     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
     
       
     
   
     
   
     
     
     
     
     
   
     
       
       
       
       
       
       
   
     
     
       
         
         
   
       
         
         
         
         
       
       
       
         
         
         
         
         
       
     
       
       
     
     
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
     

Innehåll

anknytning.

och

annat

bidraget.

förutsättning

verksamheten,

allmänhet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

avgiftsskyldighet.

användningen.

kommunala

   

och

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

väsendet,

nationellt

vissa

sjuktransporter,

kollektivtrafik,

politiska

       
                     
 
       
               
                     
                       
         
         
         
           
               
   
           
                   
                     
                       
   
   
   
 
   
       
     
                     
 
   
       
         
                     
         
               
         
         
                     
                       
   
   
   
   
           
               
                 
       
     
     

betydelse.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 
   
 
         

situationer.

spekulativa

allmänna

     

med

KL.

principen.

kommunala

principen.

självkostnadsprincipen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 

kommunen.

ändamålsenlig

självkostnadsprincipen.

kommuner.

huvudområden.

effektivitet.

självkostnadsprincipen.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
       

princip.

konkurrensvillkor.

   

kompetensregeln.

landstinget.

medborgarkontor.

skapsförändringar.

         
 
         

Inlandsbanan.

(1991:900)

   
   
   
   
             
               
   
   
   
   
             
         
             

förslag.

   
   
   
   

medfinansiering.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

sådant

järnväg.

   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
               
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
         
             

exempel.

egna

förbättras.

klargöras.

   

”speciella

ränteintäkter.

infrastruktur

utredning.

förändringar.

medfinansiering

tillsättas

i

   
           
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
             
   
 
       

regeringens

högskoleverksamhet

avsnitt

statsstödsregler.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

kompetensområde.

artikeln

medlemsstaterna.

statsstödsregler

bedömning.

rättens

”synnerliga

lokaler

område.

stödinsatser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

relevant.

statsstöd.

nationella

     
   
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
     
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

flera

ramprogrammet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

program

kommuner.

medlen

program

program.

     

avtal.

56)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

nämnden.

KL)

gemensamma

samverkan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   

bör

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     

samverkansområden.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kompetensutredningens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gemensam

värdkommunen/värdlandstinget.

nämnder.

förvaltningschefen.

   
   
   
   
   
   
   
   

kommunerna.

lagstiftning

förslag.

innehållsmässigt.

lag.

lagen.

kommunallagen.

kapitel.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

motivering.

regeringens

144)

   

återremitterats

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
       

försämras.

arbetsplatsen.

     
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
     
   
             
   
           

kommunmedlemmarna.

Innehåll

medel.

Banverket.

kompetensenlig.

utbildningsanordnaren.

och

2

program.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

landsting.

bestämmelse.

plats,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

bestämmelse.

majoritet.

frågan.

   

6.1.2.

skilda.

”smålagarna”.

statsstödsregler.

kompetensförsörjningen.

   
   
   
   
   
   
   

en.

(kapitel

lagstiftningen.

undantag

principen.

från

konkurrensutsatta

regeringens

överskott.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

för

handlingsutrymme.

KL.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

allmänhet.

idag.)

med

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kompetensenlig.

tillväxt.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kommuner

demokratisk

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

befogenheter

   
   

högskoleutbildning.

verksamhet.

(2001:453)

grunder.

verksamheten,

inom

m.m.

omständigheter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

sin

och

att

   
   
   
   
   
     

delegationslag),

turistväsendet,

internationellt

vissa

sjuktransporter,

kollektivtrafik,

   
     

landstinget.

     
   
       
         
         
             
         
     
       
   
   
   
   
         

eller

för

eller

för

     
       
   
     
     
       
   
         
   
   
   
       
           
           
           
                 
           
           
                 
             
           
           
                 
                 
                   
     
     
     
     
                 
     
       
                 
                   
     
     
     
     
       
           
                 
     
               
     
     
     
     
                 
                   
     
     
     
     
     
     
     
     
       
           
   
   

styrelse.

verksamhetsgrenar.

beslut.

   
   

2013.

Svenska

(Ds

en

(Ds

   

de

majoritet.

motiveras.

de

minoritet.

majoritet.

remittering.

större

(Ds

kommunala

   
   

från

kompetensfrågor