2008/09:209

   
   

Guernsey

skattekontroll.

     
       
       
       
   
     
       
     
   
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   
     
       
       
       
         
         
         
         
         
     
     
       
       
         
         
         
         
         
         
           
       
     
         
         
         
           
           
           
           
           
       
       
     
     

dels

intressegemenskap,

internationell

denna

                             
                         
     
         
     
               
             
                       
         
         
         
             
       
     
               
     
     
     
               
             
                         
                         
         
             
         
         
     
     
         
           
           
               
           
           
     
     
     
     
     
     
                     
     
     

information.

       
     
       
                 
         
     
     
                 
             
         
       
             
             
       
                 
         
                 
     
         
                 
     
         
                   
               
     
             
         
               
                 
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
         
           
       
             
     
                     
                 
                             
                           
                   
               
           
                 
     
                     
           
     
             
         
           
             
     
       
             
     
     
     
                                 
         
           
     
             
     
     
           
                     
                           
           
           
       
     
     
                 
         
         
     
     
     
           
         
                     
           
         
             
   
             
                 
       
         
       
   
   
               
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
     
           
       
   
   
       
                         
         
     
   
   
   
   
           
                     
     
           
   
                     
                           
   
   
   
             
                         
   
   
   
             

Party.

   

request

disproportionate

begäran

   

original

beneficiaries.

anmodande

lingar.

lämna:

difficulties.

vestigation;

quested;

ment;

undersökning,

lysningar

torium,

upplysningarna,

avtal,

     
     
       
     
     
       
     
   
           
     
     
     
     
         
     
                     
                     
           
                       
     
     
             
           
     
     
     
     
     
       
     
           
           
           
           
     
           
                     
     
                 
           
     
     
                 
     
     
                 
     
             
             
                 
     
           
     
           
           
     
           
     
     
         
     
                   
                             
                               
                             
         
     
     
                               
     
     
                               
     
     
           
       
     
     
             
         
   
                 
       
                                 
     
           
     
           
     
     
             
           
         
     
           
                     

practice.

gäran

parten.

kept

   
                   
             
 
   
   
   
   
               
   
           
   
                   
                         
                       
         
     
   
         
         
                 
               
         
   
   
         
   
   
   
         
   
           
   
           
   
     
                   
                         
                           
             
   
                 
                           
                     
                 
           
                 
   
   
   
   
             
   
           
                     
   
   
           
           
   
                   
         
   
   
   
   
   
   
           
         
           
         
   
   
   
                     
                 
                     
                   
   
   
   
   
         
   
         
                     
   
             

that

senare.

   
   

Party.

Agreement.

ment.

avtal.

avtal.

engelska

       
     
     
     
     

intressegemenskap

föreligga.

ASSOCIATED

follows:

(Översättning)

INTRESSEGEMENSKAP

   
   

                   
                   
         
       
       
   
 
   
       
       
       
         
         
       
     
   
         
         
   
           
           
                         
               
         
                     
         
         
         
     
           
                     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                     
                 
                       
                         
           
     
                           
                     
     
           
     
     
                     
     
     
     
     
       
     
   
           
             
                 
     
               

taxed

Agreement.

med.

avtal.

   
   

adjustment.

föreslagna

Party.

the

the

   

överenskommelse

   
   
   

är

eller

   
   
   
   

Agreement.

detta

engelska

regering

   
   
   

föreligga.

               
             
   
           
       
           
         
           
       
       
   
         
   
             
   
           
               
     
               
   
   
         
               
           
     
           
   
     
         
       
     
             
         
       
             
         
         
           
             
           
           
         
                     
     
     
     
     
     
         
                   
     
     
         
     
     
                               
                             
               
     
           
           
       
   
       
             
     
                 
     
     
             
         
           
           
             
           
       
           
                           
               
             
                     
         
       
           
     
             
                       
           
       
                   

Party.

Party.

       
   
 
     

Party.

sätt:

   

interests);

mutual

stadigvarande

överenskommelse.

   

där.

fråga,

   

Party.

   
   

delvis

   
   
   
   
   
   
   
   

exercised.

utövar

   
   

part.

utföra

myndigheter.

   
   

denna

   

principle

Sweden;

ning

sätt:

   

överenskommelse

   
   
   
         
   
   
   
   
   
       

the

the

the

lagstiftning.

   
   

effect:

   
   
   
   

är

   
   

eller

Agreement.

     
 
     
   

engelska

ring

   
   
   
   
   
   

föreligga.

                           
                       
     
           
           
                 
         
           
               
         
           
     
     
     
     
                 
             
                       
                             
                           
     
       
         
       
   
     
         
         
           
           
     
         
             
     
     
                 
     
                   
           
     
                       
     
     
     
                           
               

Party;

traffic;

internationell

international

international

authority”

his

Party.

fik,

nationell

part.

   
   

operating

denna

driftsorganisation.

the

the

   

överenskommelse

stiftning.

     
     

är

eller

   
   
   

ment.

avtal.

engelska

       
     
     
     
     
     

proposition.

i

intressegemenskap,

internationell

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

brottmål.

modellavtalet.

desamma.

avgörande.

parten.

år.

bli

intressegemenskap

mot

motsvarande

fråga.

     

avtalet.

förarbeten.

göras.

   
   
   
   
 

är

personer

mot

lagen.

fråga.

ske.

part.

hemvist.

     

utländsk

är

internationell

mot

fråga.

en

avtalet.

beskattningsrätten.

offentliga

internationell

     

är

m.m.

Guernsey.

domstolarna.

Bilaga

                 
           
     
     
               
               
               
                       
             
     
         
     
             
         
           
     
               
           
                     
                                         
                 
           
             
               
                     
                 
                 
     
                                         
     
     
                   
     
           
     
                   
           
               
     
     
     
             
                     
                   
                 
                                         
         
     
   
           
           
               
                 
                 
               
 
                 
         
   
       
             
               
   
       
   
   
               
                       
         
   
         
         
         
   
         
   
   
                   
 
   
           
   
               
   
                         
     
                         
                         

Tolgfors