2008/09:194

   
   
     
     
       
       
   
   
       
       
     
     
         
       
       
         
         
     
         
       
       
       
     
         
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
     
       
       
     
     
     
     

närståendevård,

hos
tillämpas.
sjuklön
     

stycket

   

som

som

     
     

ring

lydelse.

   

älder

barnet,

förhållanden,

   
   
     
     
     
       
     
   

vårda

barnet.

       
     
   
andra
antal

och

till

betalas

     
       
   
     
     
       
   
       
     
     
     
     
       
   
     
     
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
     
       
   
           

180

45

     

närståendepenning

S2009/1933/SF)

rådsremissen.

   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   

alternativt

     

2010.

kassan

synpunkter.

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

samma

trygghetsfråga.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ståendepenning

barn.

     
     

äldre)

     
     

barnet,

semesterlönegrundande.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

sjuklön

allmän

18

fyllda.

(1995:584)

den

(1977:480)

kassan.
tillämpas.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
       
       

stycket

   
   
 
   
     
     

som

som

med

ting.

kassan.
tillämpas.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
       
       

stycket

   
   
 
   
     
     

som

som

närståendevård.

Magnusson.

lagtexten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

närståendevård

förhållanden,
sitt

tillfällig

försäkring

lydelse.

   
   
   
   

vårda

net.

antal

och

till

     
     
   
   
 
     
     
     
   
     
     
     
     
   
   
 
     
     
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
       
       
   
           

180

45

Tolgfors