2008/09:190

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
     
     
       
       
       
     
       
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
   
   
     
       
       
     
       
       
     
     
     
     
     
     
       
       
       
     
       
     
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
   
   
       
     
       
     
     
       
       
       
       
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
     
       
     
     

läkemedel

inte

sument.

drivas

folkhälsan.

   
   

ändringen

18

     
   
     
     
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vårdsapotek,

     
       
   
     
     

nikotinläkemedel.

receptfria

     
     
   
   
     
       
       

legitimerad

ningar,

yrket.

het.

medel.

     
     

läkemedel

lydelse.

     
       
         
 
   
       
   
       
       
   
   
         

ansvar.

     

propositionen.

   
   
 

positionen.

kvalitet.

område

nationella

styrelsen.

personal,

hälsa,

   

dagligvaruhandeln.

medel.

säkra

2008:129.

dukturval.

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

beroende.

kundutrymmet.

ningen.

egenvårdsavdelning.

ombud,

tioner:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

dukter.

distansapoteket.

belopp

medel.

är

läkemedel.

ådömas

teringen.

medlet.

resumén.)

läkemedel)

medel)

läkemedel.

ordningen.

medel.

09.pdf)

packningsstorlekar)

   

stoppning

hållande

stin.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

marknad.

     
     

än

sämras.

apotek.

   
       
       
       

4.2.2.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

öppenvårdsapotek

folkhälsan.

nomiska

ningen.

apotek.

avseende

stanserna

konsumenten.

personal,

hälsa,

   

konsument.

apotek

fall.

andra

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vårdsapotek.

produktnivå.

domstol.

bedrivas.

övrigt.

ändringen

läkemedelshanteringen.

att

kontaktpersonens

ning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

naden.

läkemedel

platser.

tionerligt.

följa

anläggningar.

munägd

kvar

verksamhet.

kommunala

samhet.

dryckerna.

serveras

18

medel.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

detta

timation.

månader.

s.

läkemedel.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

läkemedel

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

föreslår.

uppdaterade.

material.

trollprogram.

medel.

     

ligt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

inte

ändamål.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

hang.

sådana

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

dessa

hushållen.

ske.

vårdsapotek.

medlen.

egenkontrollen.

     

(LYHS)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

vid

med

bostäder.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

läkemedel.

väsentliga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

allvar.

utbyte.

förverkat.

huvudregeln.

lagen.

bedömning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

butikslokalen.

bedriva

ning.

   

lerad.

och

ning.

läkemedel.

säljningslokalen.

ökad

särskilt

egenvårdsbutiker.

öppettiderna.

för

ha

beaktas.

gjorts.

else.

eller

och

     

ekonomiska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

av

tillsynsverksamheten.

     
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   

tillämpligt.

nikotinläkemedel.

tider.

ställena.

ment.

ner

     
   
   
   
   
   
   
   
   

läkemedel

receptfria

konsument.

apotek.

allvarliga.

om

öppenvårdsapotek.

uppfyllda.

läkemedel.

lagen.

bostäder.

domstol.

kontrollen.

till

medelsverket.

kammarrätt.

lokalen.

   

(1992:859)

(LYHS)

ställena.

receptfria

   
   
   
   
   
   
   

miska

packningen.

apotek.

apotek.

domstol.

   
   
   
   
   
   

farmacevtisk

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

kontrollprogram.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utvärderingen.

definition.

inte

sjukvårdens

Tillstånd

läkemedelslagen

av

annan

juridiska

läkemedelslagen

program,

av

av

behandlingsanläggning,

och

sådant

förändringens

läkemedel.

läkemedlet.

Inledande

läkemedel.

förordna

säljning.

Läkemedelsverkets

läkemedel,

heten

Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket.

förhållanden.

uppgiften

   
   
   
   
   
   
   

serveringstillstånd

stycket,

7

verket.

verket.

Handläggning

föreskriver.

stycket,

   
   
   

enligt

månader.

månader.

uppenbart

2009.

ikraftträdande.

(1992:859)

följande

   

med

nikotinläkemedel.

(1992:859)

följande

   

nikotinläkemedel.

   

läkemedel

av

   

av

av

vård.

   

legitimerad

       
         
     
         
             
     
   
               
           
     
   
   
               
   
   
   
             
           
   
   
   
   
   
   

behörighet.

                   
                   
     
                 
   
               
   
                         
               
             
       
               
               
   
   
             
   
   
   
   
   
   

14

verket.

     
     

läkemedel

inte

konsument.

bedrivas

folkhälsan.

ändringen

18

egenkontrollprogram,

lagen.

vårdsapotek,

före

(1992:859)

följande

   

nikotinläkemedel.

receptfria

   

legitimerad

lysningar,

yrket.

het.

medel.

läkemedel

lydelse.

         
         
           
 
     
         
   
       
       
   
   
           
           
           
           
       
   
   

ansvar.

sjukvårdens

s.k.

vis:

nikotinläkemedel.

Tolgfors,

receptfria