2008/09:182

   
   

slopas.

     
     
       
       
     
     
   
   
       
     
     
     
       
     
       
       
   
     
     
     
   
     
   
   
       
     
     
     
   
   
   
   
     
 
     
     
     
     
     
     
     
   
     

utomlands

     

(1999:1229)

angivna

   
   
   
 

samhet

artister

Sverige,

egenavgifter,

Sverige,

egenavgifter,

expansionsfond,

   
   
   
             
           
   
               
   
                 
                   
                     
       
     
   
           
   
     
   
   
                 
           
           
               
                 
                 
           
                 
               
                 
   
   
       
     
       
       
       
           
   
             
   
   
                   
   
             
   
         
       
 
 
         
     
                         
   
               
           
                       
           
 
                   
               
   
           
   
   
   
   
         
         
                       

kapital.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
                     
                   
       
           
   
   
       
               
           
   
   
   
   
   
   
               
                       

inträffade.

       
       
     
   
       
     
   
   
         
       
             
           

Sverige.

Sverige.

   
   
           
   
   
   
   
       
       
           

lydelse.

             
                           
                   
                   
             
             
                     
                 
               
             
                 
             
                     
               
                         
               
             
               
                         
             
                     
   
                 
         
             
             
                   
             
   
     
   

sökanden.

samma

         
                         
 
                   
                 
                           
                           
   
   
           
         
               
               
   
             
                 
           
             
           
                   
             
             
                   
             
                   
             
                       
             
             
                   
                 
                     
               
       
 
   
         
                     
                             
inkomsten.

skattskyldig,

fastighetstaxering,

fastighetstaxeringslagen

aktuella

     
     
   

inkomsterna.

tolvmånadersperiod,

riket;

   
           
           
     
   
   
       
     

verksamhet

sökanden.

         
   
         
   
   
   
   
           
   
         
       
   
   
   
   
   
       
   
       
         
       
           
                 
                   
     
       
   
   
     
     
       
     
     

inte,

finns,

     
         
 
       
       
   

eller

bosatta

ersättningar.

ersättningar.

stycket,

avser

Sverige,

bonus,

inkomstskattelagen

enligt

bonus,

stycket,

aktuella

meddelades.

lag,

inkomsten.

aktuella

(2000:980)

         
                   
             
 
                     
               
     
             
                   
   
   
                 
                     
           
                   
                   
                     

jämställdhetsbonus

           
                 
   
   
               
               
   
               
                   
   
           
           
                   
   
                   
     

Sverige.

Fi2008/4217)

i

beskattningsrätten.

   
     
     
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

verksamheten

verksamhetsstaten.

     

stora.

av.

     
       
     

grundavdraget.

Belgien.

   
       
   
   
   
       
   
       

inkomstskattelagen.

     

kommenterat

ränteutgifter.

verksamhet

inom

regeringens.

arrangör.

       
       
   

räntefördelning.

expansionsfond.

hela

   
   

beräknas.

idrottsmän

logi.

artist.

     

skatteavdrag

         
 
 
 
           

egenavgifter.

skatteavdrag

     

förvaltningsdomstol.

årliga

   
 

inkomstskattelagen.

positiv.

offentligfinansiell

   
   
   
   

(1999:1229)

bildupptagningar.

lagen.

allmän

sådan

(1990:324)

Skatteverket.

     
     
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   

beslutas.

ändringar.

(1997:483)

   
   
   
   
   
   
   

(2000:980)

jämställdhetsbonus

   

angivna

   
   
   
 

samhet

artister

Sverige,

egenavgifter,

Sverige,

egenavgifter,

expansionsfond,

   
   
   
   
   
         
       
   
               
   
           
       
       
         
     
   
   
     
   
     
   
   
         
   
   
       
         
   
     
       
       
                             
                     
                     
                     
                     
                         
                           
                             
                               
   
   
   
               
   
   
   
   
   
               
             
     
                 
     
     
                         
     
                   
     
           
         
   
   
             
             
                           
     
                   
               
                             
                               
     
                       
                 
     
             
     
     
     
               
   
   
   

kapital.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   

Sverige.

     
     
   

Sverige.

inträffade.

   
   
   
       
       
     
   
       
     
   
   
         
       
             
           

Sverige.

Sverige.

             
   
     
                 
     
               
     
     
     
     
             
             
                       

lydelse.

           
                       
                 
                 
             
             
               
                   
             
             
             
                 
               
                       
               
             
               
                     
                 
                     
             
                 
       
               
                 
         
                   
             
             
               
                 
             
                 
     
         
     
   
   
       
   
       
     

samma

     
     
   
       
 
                     
               
                   
                   
   
   
               
   
   
           
   
           
   
           
   
               
           
           
                 
               
                     
                     
             
             
                   
             
             
             
             
               
             
             
                 
                 
             
             
             
               
             
                 
inkomsten.
   
   
         
         
         
       
       
     
   
   
         
             

skattskyldig,

fastighetstaxering,

fastighetstaxeringslagen

   

tolvmånadersperiod,

riket;

   
             
           
     
     
       
           
           

verksamhet

   
   

inkomsten.

inkomsten.

(1997:483)

   
 
   
   
   

landet.

     
         
   
     
         

av

   
   
   
   
   
   

eller

bosatta

ersättningar.

för

ersättningar.

   
   

stycket,

Sverige,

inkomstskattelagen

enligt

bonus,

bonus,

stycket,

                       
                       
   
   
               
   
   
   
   
   
         
                 
             
   
   
   
   
         
           
           
           
           
                 
               
                 
                   
               
             
           
           
                 
                       
                 
               
   
                 
           

lag,

   

inkomsten.

aktuella

   
   
 
   
   
   
     
     
     

den

den

skattelagen

artister

jämställdhetsbonus

           
                 
   
   
               
               
   
               
                   
   
           
           
                   
   
                   

Svenska

   
     
   
   
   
   
     
   
   
     

angivna

   
   
   
 

samhet

artister

Sverige,

egenavgifter,

Sverige,

egenavgifter,

expansionsfond,

   
   
   
             
           
   
               
   
                 
                   
                     
       
     
   
           
   
     
   
   
                 
           
           
               
                 
                 
           
                 
               
                 
                   
                   
                       
                       
                         
                           
   
   
   
             
   
   
   
   
   
             
             
     
               
     
     
                     
     
               
     
           
         
   
   
           
       
                           
     
                 
             
                         
             
   
                     
                 
     
             
     
     
     
     
           
           
                         

kapital.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
                 
                   
           
       
   
   
           
               
       
   
   
   
   
   
   
               
                   

inträffade.

       
       
     
   
       
     
   
   
         
       
             
           
   
   
   

Sverige.

Sverige.

       
   
       
   
   
   
   
   
   
   

lydelse.

             
                           
                 
                   
             
             
                     
               
             
                   
             
                     
               
                         
                 
             
               
                       
                 
                           
             
                     
   
                 
         
             
             
                   
             
                 
       
         
     
   
   
   
   
         
         
           

samma

       
       
     
             
 
                             
                   
                           
                           
   
   
               
   
   
             
   
             
   
           
   
                     
                   
                   
                         
                       
                             
                           
             
             
                       
             
             
                           
                     
                   
                 
               
                     
                     
                 
             
             
                       
inkomsten.
     
   
   
   
   
         
           
   
       
       
     
   
   
         
             

skattskyldig,

fastighetstaxering,

fastighetstaxeringslagen

   

tolvmånadersperiod,

riket;

   
             
           
     
     
       
           
           

sökanden.

             
       
           
         
     
     
     
     
     
         
     
       
         
         
           
                 
                   
   
   
 
   
     
   
     
     
     

landet.

     
         
   
     
         
     
   
     
     

eller

bosatta

ersättningar.

ersättningar.

stycket,

Sverige,

bonus,

inkomstskattelagen

enligt

bonus,

stycket,

   

inkomsten

   
 
   
   
   

lag,

   
           
       
       
           
       
   
         
     
     
     
     
         
                   
             
 
                     
               
     
             
                   
   
   
                 
                     
           
                   
                   
                     

utomlands

Niklas

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

eller

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

taxeringslagen.

Adelsohn