2008/09:180

   
   

verksamhetsflytt

     
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
     
       
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

rörelse,

(1982:713)

                       
         
             
           
             
                       
                       
   
     
               
   
               
           
   
             
   
   
   
   
   
   
                 
             

lag,

denna

lag,

detta

regeringen.

om

regeringen.

om

handlingar

flyttning

förordningen.

     
   
   
   
   
   
   
   
           
     
   
         
       
       
           
       
         

allmänintresset,

motsvarande

inte

motsvarande

slag.

suppleanter.

anställda.

suppleanter.

   
   
     
     
     
     
               
                 
   
     
               
     
     
     
     
     
     
                 
     
     
             
     
     
                   
                         
                       
         
               
     
     
                     
           
               
                   
                 
                 
     
     
     
     
             
                 
     
     
                       
                             
             
     
             
     
     
     
     
                     
   
               
   
   
   
   
             
     
             
                   
     
 
   
   
   
   
         
   
   
               
         
   
                       
                           
             
 
   
   
   
           
         
                 
         
           
         
   
   
   
   
           
         
   
   
     
                           
   
               
   
   

registrering.

                             
                 
     
                 
                 
     
                     
               
                   
             
     
     
     
             
         
                         
               
               
             
         
   
   
                       
         
               
             
         
         
             
   
         
       
           
   
   
   
   
   
                   
               
               
   
   
   
           
       
         
   
   
   
             
             
   
               
   
   
         
   
         
       
           
   
                         
                   
                   
                   
               
 
   
   
   
         
                 
               
                   
                             
       
           
               
         
         
     
                   
                           
   
   
               
   
         
         
   
               
                 
               
 
         
         
   
           
               
         
         
               
   
         
         
   
             
     
   
och
               
             
               
         
           
       
       
                       
                   
             
               
               
       
       
             
                 
       
       
           
             
           
         
                       
             
               

allmänintresset,

övertagande

övertagande

gränsöverskridande

skridande

EES.

   
         
   
       
   
       
             
           
   
       
             
       
   
     
   
             
     
           
         
   
     
         
           
             
       
     
     
   
   
                 
     
                   
   
                 
               
         
     
   
   
                     
       
     
               
                     
         
   
   
         
   
           

teckna

uppgifter

kontant

övertagande

sysselsättningen,

övertagande

bolaget,

nämnda

   

värderingen,

fusionen.

               
   
   
   
   
   
           
   
         
   
           
       
         
       
         
   
       
         
       
               
       
     
   
       
   
   
   
   
   
             

alla

stycket.

stycket.

bolagen,

registren,

bolaget.

Sverige.

           
     
     
 
 
 
           
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

övertagande

fusionsplanen,

fusionen.

bara

     
 
 
 
       
 
         
       
         
   
   
     
       
     
         
           
     
     
         

bokslutet

5.

tillämpas.

stycket.

   

talan

bolaget

talan

bolaget

   
   
   
           
               
               
           
                   
           
           
     
                       
                 
           
           
                     
               
           
penningtvätt

förmedling.

upphört.

     
     

finansieringsrörelse

   

lagen.

Finansinspektionen.

lagen.

Bolagsverket

eller

     
       
   
   
       
                           
                 
                           
                                   
   
                 
               
   
   
             
         
             
                             
                       
                       
                                 
                                   
                 
   
   
   
                   
               
   
   
   
         
       
         
                   
                           
     
               
                 
                         
                     
                           
                 
                     
                 
     
       
   
             
         

sådana

aktiebolagslagen.

   
     
     

bolagsordningen,

allmänintresset.

bokslutet
           
   
         
       
             
         
     
       
     
     
           

europabolag.

kraft.

               
   
   
   
   
   
         
   
   
             
           
               
   
   
               
         
           

flyttning

förordningen.

       
       

ansökan

sådana

   
 
   

avvisas.

sådana

allmänintresset,

Finansinspektionen.

Finansinspektionen.

föreskrivet.

ekonomiska

Finansinspektionen.

detta

             
   
         
       
     
   
     
         
         
           
     

avse

marknadsföreningar

           
       
       
               
       
     
   
         
   
         
         
               
                 
             
   
   
               
   
         
             
             
                 
               
 
   
               
   
           
             
   
   
   
   
                 
                         
   
       
               
   
         
   
             
   
           
       
             
                   
                     
             
             
                     
             
                   
             
                   
             
             
             
                   
   
   
   
       
     
   
     
   
     
       
       
     
   
     
     
       
         
     
   
     
       
   
     
     
     
       
     
       
       
     
   
       
           
             
     
         
             
   
   
       
       
           
   
                   
                   
                             
   
                     
             
       
   
         
       
                   
                           
         
   
   
   
   
           
   
   
             
               
               
                   
               
               
                             
                             
   
   
                   
           

inspektionen.

inspektionen.

handlingar

flyttning

förordningen.

   
   
   
   
   
       
   
         
   
             
       
   
         
       
       
     
             
               
                     
         
         
               
               
         
         
         
         
         
         
               
         
             
               
               
         
kooperativ.
   

och

europakooperativ.

   
   
   
     
   
         
   
           
           
             
         

förvaltningsdomstol.

europabolag

   
   
       
       
       
       
     
       
               
       
       
             
         
       

kammarrätten.

domstolsärenden.

(2005:551)

   

europakooperativ

kooperativ

   

finansieringsrörelse.

finansieringsrörelse.

         
               
               
   
               
           
               
                 

kammarrätten.

domstolsärenden.

     
     

marknaden

finansieringsrörelse.

terrorism

lydelse.

   

tredje

tredje

promemorian.

[1987:619])

15)

tillämpa

fusion

     
   
   
     
   
   
             
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

försäkringsrörelselagen.

associationsrättliga

finansiell

     

aktiebolag.

medlemsbanker.

regeringens.

bedömningen.

försäkringsbolag.

         
         
         

32008L0018)

sparbankslagen.

framskjuten.

ABL.

2007/08:15.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

finansieringsrörelse)

tas

inspektionen.

bankaktiebolagen.

verkställts.

detta

betalningssystemet.

försäkringsrörelselagen)

motsättanderätt.

europakooperativ

               
               
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
               
   
   
   
             

ekonomiska

     

(1982:713)

gälla.

paragrafen

Finansinspektionen.

       
               
               

gränsöverskridande

gränsöverskridande

europabolag)

stycket)

   
   
   
   
   
   
   
           
   
       
   
             
   
             
             
   
                   
   
   
   
   
   
                 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
       
                   
   
                 
   
   
   
   
         
                   

försäkringsrörelse.

stycket

till

redogörelse.

situation.

som

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sverige.

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
       
     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
       
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

betalda.

tiden.

att

     
     
   
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bankaktiebolag.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                 
                 
         
   
   
   
   
             
       
                 
   
   
   
   
   
   
   
                 
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
         
   
   
         

meddelat

Finansinspektionen.

kreditmarknadsbolag

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

stycket)

dotteraktiebolaget.

Finansinspektionen.

   
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
     
   
   
     

dotteraktiebolag.

Finansinspektionen.

europabolag

(2005:551)

europakooperativ

terrorism

   
   
   
   
           
                 
           
 
   
           
   
               
           
   
               
   
   
   
   
   
   
             
           

lag,

denna

lag,

detta

allmänintresset,

   
   
   
   
       
       
           
           
   
         
   
   
   
   
         
       
   
   
     
                 
   
   
   
       

registrering.

   
     
         
       
     
         

överlåtande

överlåtande

efter

                 
                         
   
                         
                       
   
     
     
                   
     
         
     
     
     
             
                   
           
         
         
     
           
     
                   
           
             
               
     
     
     
               
                           
                                 
     
                 
           
     
                     
       
                           
                   
                               
                       
                   
                         
                         
                   
                   
                   
                 
   
     
                 
     
             
           
     
                     
                       
                                 
     
           
         
     
               
                 
             
         
               
     
         
           
     
                   
         
     
             
                 
                   
                 
                       
                             
                   
                                     
                               
                         
                         
                           
                   
                   
                         
                       
                   
                         
                   
                         
                             
                       
         
         
         

allmänintresset,

                 
       
       
           
   
               
           
   
           
   
   
         
         
           
           
     
 
   
   
   
           
               
             

gränsöverskridande

       
         
         
               
       
   
       
   
   
       
       
   
     
     
   
   
   
   
   
         
       
               
       
   
         
   
       
   
     
         
         
   
     
           
     
   
     
   
           
   
         
     
   
   
         
         
           
     
           
     
   
   
       
     
       
   
       
         
     
     
   
   
         
     
         

underteckna

uppgift

övertagande

sysselsättningen,

     
   
   

bolaget,

nämnda

övertagande

värderingen,

fusionen.

   
   
   
   
   
   
   

alla

stycket.

   
   
   
   
   

ges

bolagen,

registren,

   
   
   
           
               
       
   
   
       
     
   
   
         
   
         
       
   
   
         
         
   
   
   
   
         

övertagande

avgjorts.

   
   
         
     
       
     
     
     

fusionsplanen,

fusionen.

endast

         
       
   
   
   
   
         
   
   
       

övertagande

5.

tillämpas.

                   
               
                       
               
               
               
               
                       
               
                           
                         
         
           
     
       
     
           
               
             
   
                 
     
     
     
               
     
             
               
                 
     
         
     
             
             
               
                       
                   
               
                     
               
               
                     
               
               
                   
                         
                     
   
   
 
   
   
               
               
               
           
                 
                 
         
           
                 
                   
                         

ikraftträdandet.

investeringsfonder

finansieringsrörelse

finansieringsrörelse

   
   

lagen.

Finansinspektionen.

lagen.

Finansinspektionen.

         
     
       
     
       
         
                               
           
     
           
           
                           
                   
                               
     
               
             
     
     
               
       
               
                         
                   
                   
                             
                               
                 
     
     
     
                   
               
     
     
     
           
         
           
               
                       
       
                 
                   
                           
                       
                               
                         
                   
                         
             
               
   
     
     
                 
             
               
     
             
     
           
     
           
         
                 
           
                   
             
                       
               
                     

bolagsordningen,

allmänintresset.

   
     
           
     
                                 
                           
     
                   
         
                 
                         
                 
                       
                           
                           
                 
                           
                                   
     
     
               
     
                           
               
     
         
     
     
                   
           
                 
             
     
           
     
           
           
                   
                                   
     
     
     
           
     
           
                     
         
     
           
         
           
           
     
       
       
             
                   
                           
             
                     
                 
             
               
                   
             
             
                 
             
                       
                 
             
                   
                         
                     
         
     
     
     
     
     
                 
     
                   
                       
                   
                   
                       
                           
     
                 
           
       
     
                 
     
     
               
     
                           
     
     
                     
             
     
     
                   
               
                     
     
     
                     
     
     
     
     
     
     
     
     
                         
           
                 
                   
               
             
               
                     
                   
                   
                           
                         
                   
                 
                     
             
             
                   
             
             
                   

allmänintresset,

Finansinspektionen.

Finansinspektionen.

föreskrivet.

ekonomiska

           
   
   
         
         
     
       
   
         
     
     
   
     
     
     
     
     
     
         
     
         

marknadsföreningar

           
       
       
         
       
           
     
           
     
           
                 
           
                 
                   
                       
                           
                         
                           
                         
                   
                                 
                   
                   
                   
                   
                   
               
         
               
           
                   
                 
             
                         
                           
                         
                   
   
     
                     
             
             
               
     
     
         
     
               
                           
                             
       
         
                   
             

fordringsägares

stadgarna,

förordningen,

allmänintresset.

           
   
       
         
   
       
inspektionen.
tillämpas.
       
       

fusionsplan

europakooperativ.

inspektionen.

flyttning,

förordningen.

sådana

flyttning,

förordningen.

ansökan

sådana

allmänintresset,

kooperativ.
       
       
       

europakooperativ.

förvaltningsdomstol.

före

   
   
 
   
   
     
   
   
   

europakooperativ

kooperativ

ikraftträdandet.

värdepappersmarknaden

värdepappersmarknaden

finansieringsrörelse
   
         
         
         
             
                   
             
 
       
           
   
               
           
   
               
   
   
   
   
     
   
               
             

lag,

denna

lag,

detta

regeringen.

om

regeringen.

om

handlingar

flyttning

förordningen.

     
     
     
     
     
             
       
     
           
         
         
             
         
           

allmänintresset,

motsvarande

inte

motsvarande

slag.

suppleanter.

anställda.

suppleanter.

                                   
     
     
                 
     
     
     
     
     
     
                 
     
     
               
     
     
                   
                           
                     
         
             
     
     
                   
           
             
                   
                 
               
     
     
     
     
             
                 
     
     
                       
                         
         
     
             
     
     
     
     
     
     
                     
                   
     
     
     
             
       
           
               
       
   
     
     
     
     
           
     
     
             
         
     
                   
                     
             
   
     
     
     
           
           
             
           
         
         
     
     
     
     
           
         
     
     
       
                     
     
     
     
         
     
   
   
   

registrering.

                               
                   
     
                 
                 
     
                         
                 
                     
                 
     
     
     
             
           
     
             
                   
             
           
     
     
                               
             
                 
               
             
           
                   
     
               
     
       
     
               
             
     
     
                     
   
                     
                   
     
             
           
             
           
             
     
     
     
               
           
     
                     
     
     
     
     
                       
         
           
                             
                       
                       
                           
                 
   
     
     
     
           
                   
               
                     
                               
         
           
               
         
           
         
                     
                             
     
     
             
     
           
             
     
                 
                   
                 
   
         
           
     
             
               
         
           
                 
     
           
         
     
           
       
     
             
           
               
               
och
   
     

allmänintresset,

övertagande

gränsöverskridande

skridande

EES.

       
         
     
           
             
   
       
             
     
   
     
   
             
     
           
     
   
     
         
           
             
       
     
     
   
   
               
     
                 
   
               
               
         
     
   
   
                   
       
     
               
                   
       
   
   
       
   
   
   
         
         

uppgifter

kontant

övertagande

sysselsättningen,

övertagande

bolaget,

nämnda

övertagande

   
   
   
       
       
   
         
         
   
   
   
   
     
     
   
     
           
       
       
   
       
   
   
   
   
   
   
         
         
       

alla

stycket.

stycket.

bolagen,

registren,

   
   
         
   
     
   
     
   
   
       
         
         

Sverige.

slutligt.

       
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
       
     

övertagande

fusionsplanen,

   

bara

   
     
           
   
           
           
           
       
     
     
         
   
           
       
       
           
   
   
           
       
       
   
           
           

5.

tillämpas.

stycket.

   

talan

bolaget

             
                 
                     
   
   
   
             
   
   
   
               
   
   
   
       
   
   
         
             
         
   
   
         
   
   
     
   
       
             
   
           
           
   
           
   
   
       
   
   
           
           
   
   
   
           
               
               
           
                   
           
           
     
                       
                 
           
           
                     
               
           

investeringsfonder

finansieringsrörelse

finansieringsrörelse

följande

   

lagen.

Finansinspektionen.

lagen.

       
     

regeringen.

     
                 
                             
                       
                                     
     
                     
               
     
     
                   
         
                 
                             
                     
                     
                                 
                                     
               
                 
         
     
                     
                 
     
     
     
           
         
           
                   
                         
       
                     
                       
                               
                         
                                   
                       
                           
                       
       
         
     
             

sådana

   
     
     

bolagsordningen,

allmänintresset.

     
         
     
                       
                         
     
               
         
               
             
       
             
       
       
             
                 
                         
               
               
           
             
               
       
             
             
               
       
       
           
                   
           
           
           
       
       
       
       
           
       
             
       
                 
           
                         
                               
                       
                         
                     
                 
                 
                       
                         
                 
                             
                     
                 
                           
                   
                 
                       
                           
                           
         
     
     
     
     
     
           
     
                   
                         
                     
                     
                             
                               
     
     
     
     
     
                 
     
     
                 
     
                           
                   
     
     
     
     

flyttning

förordningen.

   
   
   
   
   
   
   
   
           
     
   
       
       
       
     
         
         

allmänintresset,

   

Finansinspektionen.

Finansinspektionen.

föreskrivet.

ekonomiska

Finansinspektionen.

                           
                     
                 
                 
                     
                         
                             
     
             
       
       
       
                 
                     
                       
                       
                 
                 
                   
                       
                   
                         
                   
                         
                   
       
           
               
     
               
         
           
     
           
             
                         
               
               
                 
                 
                       
                     
                     
                 
                       
                   
               
               
                     
               
               
               
     
     
                 
     
           
             
               
                     
                   
   
     
                 
     
             
                 
     
     
     
     
                     
                             
     
           
                 
     
           
     
                 
     
             
         
               
                       
                       
               
               
                           
               
                       
   
           
   
   
   
         
       
   
               
   
   
       
   
   
                   
         
         
             
                       
   
           
           
           
             
       
     
         
             
             
                       
           
           
           
         
       
   
         
           
             
   
   
       
             
   
   
       
                       
tillämpas.

bolag.

fusionsplan

               
           
           
                 
                 
   
   
               
   
   
           
   
   
               
   
           
           
           
               

flyttning

förordningen.

   
   
   
   
   
       
   
         
   
             
       
   
         
       
       
     
               
               
                     
         
         
                 
kooperativ.

allmänintresset,

och

europakooperativ.

förvaltningsdomstol.

   
   
       
       
       
       
     
         
       
               
       
       
             
         
       

kammarrätten.

domstolsärenden.

europakooperativ

kooperativ

   

finansieringsrörelse.

finansieringsrörelse.

         
               
               
   
               
           
               
                 

kammarrätten.

domstolsärenden.

värdepappersmarknaden

marknaden

finansieringsrörelse.
   

rörelse,

regeringen.

stycket.

Tolgfors,