2008/09:178

   
   
     
       
       
       
   
   
   
   
   
   
       
     
     
       
       
       
     
     
     
       
       
     
     
       
       
       
     
     
       
       
       
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     

kontrolluppgifter,

arbete,

lagen

(1999:1229),

     

(1999:1229)

   

uppfyllda:

   
   
 
     
     

ersättning

landsting,

hetsavgift.

lydelse.

   

lämnas.

   
         
   
   
       
   
       
   
     
     

för

   

liknande,

landsting.

ägare.

skattereduktion.

för.

landsting.

hetens

svarande.

2009.

     
     

lydelse.

   
   

ägarlägenhetens

eller

hushållsarbetet

stycket,

         
 
   
               
   
   
   
             
     
     
       
   
   
   
     

kapitalinkomsterna.

   
   
               
       
       
   
       
         
   
     
   
   
       
               
           
   
         
   
     
     
   

liknande.

         
         
   
           
         
     
       

och

lydelse.

   
     
     
     
         
     
     
     
       
         
         
 
         
   
   
   
   
       
       
       
     

ningskommentaren.

skatter.

     
     
   
   
   

föredra.

arbetskraft.

byggsektorn.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

underhållsansvaret.

ansvaret.

med

föräldrarnas

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

reduktion.

”oäkta”.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

praxis.

rial.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

regleringar.

lägenheten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

arbete

inkomstslaget

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

föreningen.

     
     
   

att

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nummer

Sverige.

     
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
             
   

utländska

     
   
     

taxering.

2009.

2008.

       
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

naden.

(1999:1229)

     
     
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   

räknas.

ut.

     
     

av

efter

vissa

   
   
   

av

lydelse.

   
   
   
       
   
     

för

   

liknande,

landsting.

ägare.

       
         
   
         
   
   
       
   
   
   
   
       
           
   
         
     
         

lydelse.

   
   

gifter

och

   
                 
   
   
         
         
       
   
       
         
   
     
   
   
         
               
           
   
         

inkomstskattelagen

följande

   

liknande.

   
   
 
   
     
   
   
     

ett

landsting.

2009,

lydelse.

   

hushållsarbete

Tjänstemännens

   
     
   
   
   
   
     
     

(förbättringsutgifter)

uppfyllda.

     
   
   
   
         
             
             
         
   
       
       
   
       
   
   
         
   
       
         

landsting.

lydelse.

   
   
   
       
       
   
     

samma

för

   

liknande,

landsting.

ägare.

   
   

skattereduktion.

stycket.

taxering.

2009.

lydelse.

   
   

och

hushållsarbetet

första

   
         
 
   
               
   
   
   
             
   
               
   
   
               
       
       
   
       
         
   
     
   
   
       
               
           
   
         

skattebetalningslagen

   

inkomstskattelagen

   

liknande.

                 
               
               
                       
                   
                 
           
         
     
     
       
             
               
         
           
     
           
             
                 
                           
   
   

lydelse.

   

hushållsarbete

   
   
   
   
   
   
   

kontrolluppgifter,

hushållsarbete,

för

(1997:483),

(1999:1229),

Björnsson.

stycken.

   
   
   
   
   
   
   

första

     
     
     
   
     
     
   
     

följande

beteckning.

inkomstskattelagen.

för