2008/09:174

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

grupperingar.

     
       
       
       
   
   
   
       
     
     
       
       
       
     
       
     
     
       
       
       
       
       
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
       
     
       
       
     
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     

territoriellt

gruppering.

av

upplösning.

     
       
   
     
     
       

delägare,

delägare,

               
   
   
           
       
   
               
   
               
     
       
   
   
     

under

direktören.

tecknades.

   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
       
   
   
   
       
   

räkenskapsårets

elektroniskt

               
     
     
       
         
             
   
       
               
           
     
 
               
   
           
revisor
i,
     
       
   
     
     

revisor

i,

och

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

32006R1080)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

utveckling.

kommunerna.

programmen.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

uppgifter

innefatta

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

förordningen.

myndighetsutövning.

EGTS

fråga

tillämpas.

rättsliga

tillämpliga.

domstolskontroll.

grupperingar

blivande

myndigheten.

territoriella

tiva

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

myndigheten.

grupperingens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

EGTS.

grupperingen.

     

grupperingen.

medel.

förordning.

över

förordningen.

verksamheten.

för

ramar.

förvaltningslagen

     

regeringen.

   

tidning.

verksamhet.

en

   

och

tionens

(1999:1078)

delägare,

kronor,

kronor.

vinst.

     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tecknades.

     
     

elektroniskt

(1999:1079)

uppdraget.

revisor

delägare

värdepappersbolag,

införs.

sekretesslagen

organet.

   

aktiebolag

1082/2006

samarbete

nationsgränserna.

gruppering.

ganska

1082/2006.

administrativa

Sverige

av

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

regleras.

en

utövning.

   
     
   
     
     
     
   
   
   
     
   
     
     

grupperingens

följande

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

2007:105)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
 
   
 
   

delägare,

företag,

delägare,

kronor,

kronor,

       
     
       

av

       
       
   
   
       

kronor,

       
     
       

av

   
     
 

under

direktören.

tecknades.

         
       
   
   
           
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
           
     
     
     
         
     
     
         
     
           
     
     
           
       
           
   
   
   
   
   
             
             
   
   
   
   
   
   
   
     
                   
                   
         
     
       
         
             
   
         
   
                 
       
         
           
                       
           
                 
                 

samarbete

gruppering.

av

1082/2006.

strukturfonder.

införas.

   
     
           

för

   
   
 
     
     
     

delägare,

av

         
     
   
       
     
   
         
   
         
   
   
 
   
     

under

tecknades.

   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
       
   
   
   
       
   

räkenskapsårets

bolagsregistret.

elektroniskt

ger

bolagsregistret.

revisor
i,
   
   
 
     
     

revisor

i,

och

Ramqvist.

myndigheter.

gruppering”.

ut.

sätt:

lagstiftningsarbetet.

beslut.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Liljeroth,