2008/09:168

   
   

ansvar.

     
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
     
     
       
         
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
     
   
     
     
     
   
   
     
           
                     
               
 
   
   
   
   
       
   
   
                 
                 
                 
               
   
   
                     
   
   
               
   
   
       
   
   
               
   
   
       
   
   
   
             
   
   
     
     
     
     
     
               
     
             
                       
                   
                 
                     
                     
                       
                     
           
             
               
               
               
               
                   
                   
               
               
               
                     
               
                   
                           
                   
               
               
               
                 
                   
                     
               
                 
                           
                 
                 
                 
                 
                       
                 
                 
                 
                 
                   
       
                 
   
   
   
   
   
           
         
   
   
   
   
       
   
   
         
   
   
         
           
                 
   
   
         
   
   
     
   
   
       
           
   
       
   
   
       
         
                 
   
   
   
   
   
       
   
   
   
       
           

styckena.

för

elanvändare.
elleverantör.
ska
     
   
     
     
     
     
     

tredje

användare.

skall

   
   
           
   
   
   
       
           
         
         

leverantören

                 
           
   
   
       
   
         
   
   
         
     
   
       
         
               
                 
   
               
                       
                 
   
             
     
     
     
     
           
     
     
     
     
           
                   
                   
                 
                 
   
   
                         
                 
   
     
                 
     
     
         
     
     
             
     
     
     
                 
                     
     
     
       
             
             
   
             
               
   
   
   
                 
   
       
                   
               
                     
           
               
               
                 
                 

fristens

balansansvaret.

tören

styckena.

anvisningen.

tören

stycket.

emot

   
 
 
 
   
   
     
 
 
 
     

ska

   
       
     
       

tillämpar.

tören

   
   

ske.

stycket.

synsmyndigheten.

synsmyndigheten.

                 
     
     
             
     
             
     
     
     
     
     
       
         
     
         
             
                   
         
         
         
               
           
               

ansvariga.

     

nytt

N2007/4278/E)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

produktion.

ansvarig

elsystemet.

regleringen.

balansansvarig.

Svenska

nät.

upphör

ringens

mot

balanskraft.

promemorians

ringens

mot

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tidsfristens

etc.

fristen.

en

fristen.

förslag.

berörda

uppstå.

elleverantörer.

situationerna.

elleverantören.

emot

elleverantörens

nya

nätkoncessionshavare.

nästa

införas.

gälla

bestämmelse

under

ellagen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gälla.

balansansvarig.

elanvändarens

   
   
   
   

elleverantör.

anvisningen

månad.

frist.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

lagrådsremiss.

sådan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

brukarens

pris.

anvisad

     
     
     
     

ringens

naturgaslagen.

genomförs.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
       
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ligga.

     

systemansvariga

första

förbrukning.

leverantörens

berörda

nät.

bytet.

ansvarig.

upphöra.

ansvar.

sammanhang.

paragrafen.

det

ställa

balansansvaret.

balansansvaret.

elleverantören

elleverantören

avräkningen.

tören.

elanvändare.

elleverantör.

anvisade

     
     
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

stycket.

proposition.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

inköp.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
               
   
   
   
     
         
             
               
   
       
   
         
       
           
           
         
         
         
         
         
           
               
               
             
         
           
               
               
         
           

konkurs.

         
       
   
   
   
   
   
   
   
     
       
       
         
           
           

inköp.

ellagen

       
       
     
       
       
     
     
       
       
       
       
     
     
       
     
       
     
     
       
     
     
     
       
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     

myndigheten.

tillämpar.

tillämpar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förbrukning.

ansvar.

för

tillämpar.

tillämpar.

brukare.

denne

bemyndigande,

lagrådsremiss)

       
     
       
       
     
     
       
       
       
       
     
     
       
     
     
       
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
       
       

förbrukare.

hålla.

denne

kraftnäts

Fastighetsägarna

   

sådana

gasförbrukarens

ska

december

konkurrensförhållandena.

övervägas

enligt

följande

stycket

tören.

synpunkter.

ytterligare.

   
   
   
   
   
   
       
   
   
                 
                 
                 
               
   
   
               
 
   
               
   
   
       
   
   
               
   
   
       
   
   
   
             
   
   
   
   
   
                       
           
     
           
     
     
         
       
     
         
         
           
           

havare

balansansvar.

     
   
   
     
   
   
     
   
     
     
           
       
   
   
   
         
       
                   
   
   
   
   
   
   
         
         
         
     
   
   
           
         
   
     
       
           
           
   
   
     
       
         
   
       
   
         
       
         
   
                 
                   
   
   
         
   
         
         

användare.

skall

ningen.

leverantören

dare.

rantör.

ska

           
           
         
       

rantören

           
         
   
   
           
   
     
   
   
         
   
   
   
         
         
           
     
     
   
         
   
                   
               
                         
                   
   
             
     
     
     
     
             
     
     
     
     
           
                   
                   
                 
                 
   
   
                           
                   
   
     
                 
     
     
         
     
     
             
     
     
     
                 
                     
     
     
               
             
             
     
               
                 
     
     
     
                   
     
         
                     
                 
                       
             
                 
                 
                   
                   

naturgasledning

ansvar.

från

anvisningen.

tillämpar.

styckena.

för

tillämpar.

andra

emot

sådana

av

ska

   
 
       
     
         

ske.

stycket.

synsmyndigheten.

         
           
   
       
   
         
   
           
       
       

synsmyndigheten.

               
     
     
           
     
             
     
     
     
     
     
       
     
         
         
         
             
               
         
         
         
               
           

balansansvariga.

framgår.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

för

   
   

betecknas

gjordes