2008/09:160

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
       
       
   
   
   
   
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
     
       
       
     
     
     
       
         
       
       
       
       
   
       
     
     
     
       
       
       
       
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

funktionshindrade,

inom

     

(2001:453)

ten,

   

3

och

erfarenhet.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

samhet

länsstyrelsen

gallringsskyldigheten

stycket.

ringsskyldigheten

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
           
   
         
 
               
     
   
               

för

för

   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
       
               
         
   
           
                 
             
             
                 
             
             
             
                   
                   
             
             
               
               
 
   
       
             
             
                 

tjänsten,

stycket,

           
 
         
         
             
     
           
         
     
   
             
       
     
         
     
       

varande.

nen.

om

tillsyn.

           
       
   
       
   
     
   
   
     
   
   
   
   
     
       
       
     
     
         
           
           
           
           
           
             

föras.

fortsatt

samhet.

samhet.

   
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
     
     
     
 
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
     
 
     
   
   
     
     
   

gäller

klagas.

bart.

   

sätter

styrelsen.

sen.

               
     
         
   
             
   
   
   
   
   
   
               
     
   
   
                   
   
   
   
       
   
   
   
         
                 
                     
         
               
         
             
         
         
                   
               
               
         
                   
               
         
                     
         
               
         

fängelse.

av

jande

   

eller

inspektera

heten.

verksamheten

   
   
   
   
   
   
           
   
   
       
   
       
   
       
         
   
   
   
           
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   

verksamheten.

länet

samheten,

verksamhet,

vicebehov,

   
   
   

sådana

skrifter.

missförhållanden

synen,

mänheten.

varande.

syn.

föras.

fortsatt

         
   
   
   
   
         
       
   
         
           
   
         
   
   
       
     
       
         
 
   
   
     
         
   
       
   
       
       
       
   
   
       
     
   
         
           
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
     
                   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
               
       
   
   
       
   
   
   
   
   
   
               
       
   
                   
   
   
   
           
   
   
             
   
           
               
                     
                 
           
           
                   

av

     
     
   
   
     
       
   
     
     
     
     
   
     
     
     
       
     
     
     
   
     
     

böter.

styrelsen.

böter.

     
     

följande

   

skrifter.

missförhållanden

synen,

mänheten.

varande.

       
 
   
   
   
   
         
   
   
     
   
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
     

hållanden.

   
   
   
   
   
   
     

S2007/9510/ST)

     

funktionshindrade

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

m.m.

och

tillsyn

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tillfälle.

   
   
   
   

nell.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

styrning.

dig.

Socialstyrelsen.

planer

   

tillsynsobjekt,

tillsynsverksamheten,

manhållen

och

reformen”,

vården.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

övertagandet.

genomföras

sociala

regionala

för

     

önskvärd.

bestämmelser.

ringens

ningskriterier.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tydliggöra

vissa

tillsynsmyndigheten.

   

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lingsinsatserna

des

och

     

utsedde.

styrelserna.

skrifter.

   

främjande

andra

vårdspersonalens

institutionsstyrelses

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tillsynsmyndigheten

     

genomföra

2007/08:52)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

denna

LSS.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

institutioner.

befogenheter

område.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

men.

inom

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

samheten.

den

åtgärder.

vite.

pågår.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

verksamhet.

tillståndspliktig.

överflödigt.

Socialstyrelsen.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

slaget.

vidare.

tjänstens

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   

regionen.

(2001:453,

   

författningen.

behöver

   
   
   
   
   
   
   
 

kontrollen.

2010.

beslut.

av

(2001:453)

kapitlet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kvarstår

med

ska

eller

inspektionen.

egen

tidigare

sexmånadersperioden.

sens”.

införts.

särskild

icke

socialtjänsten

dan.

Socialstyrelsen.

icke

     
   
     

verkställts.

socialtjänsten.

andra

mitet,

ter,

nell.

styrelsen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

instruktion.

verksamheten

ningen.

försöket.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följande

   

13

styrelsen.
   
   

dygnet.

styrelsen.

vid

llandet.

het.

fortsatt

   
   
       
   

tillsynsmyndigheten.

tillsynsmyndigheten.

   
       
   
   
   
       
         
   
     
   
   
       
   
   
       
         
   
   
   
   
         
       
   
   
       
       
   
         
   
       
       
   
         
   
   
         
     
   
   
               
   
       
           
Socialstyrelsen.
   
           
   
   
   
   
   
       
           
   
   
   
           
       
   
   
   
   
   

verksamheten.

Socialstyrelsen.

särskild

ikraftträdandet.

Socialstyrelsen,

   

verksamheten.

verksamheten.

alstyrelsen

styrelsen.

verksamheten.

länet

verksamheten,

verksamhet,

servicebehov,

   
   
   
     
     
         
         
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
       
   

vid

föras.

         
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
   
       
   
   
   
       
   
     
   
   
       
         

27

samhet.

   
 
   
   
   
     
   

böter.

böter.

socialnämnden

   

med

patientnämndsverksamhet

lydelse.

     
       
     
       
       
   
 
   
   
     
       
   
   
   
   
     
           
       
       
         
   
           
       
       
           
       
       
   
         
         
         
           
               
     
                     
                               
     
     
     
         
               
         
       
                 
                           
     
       
                         
         
                   
                 
                   
                   
                       
       
     
                 
       
         
                               
   
   
 
   
   
   
   
     
föräldrar
   

föräldrar

rådgivningen.

2008.

funktionshindrade.

funktionshindrade.

år.

   

tionshindrade,

   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

unga,

   
     
     
     
 
     
       

(2001:937)

   
   
   

svarande

lagen.

socialnämnden.

enligt

styrelsen

(2001:453)

Socialstyrelsen,

styrelsen

hindrade.

styrelsen

insatserna

   
   
   

enskildes

omsorg,

kvalitetsmål,

officiella

med

dentala

arbetsformer,

   
   
   
   

och

institutet.

   
   
   
   
   
     
   
   
     

arbetet.

   
   
 
   
   
   
   

Anhörigas

TioHundra.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

och

erfarenhet.

     
       
 
   
   
   
   
   
     
     
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

verksamhet

länsstyrelsen

börjas

gallringsskyldigheten

               
   
         
   
       
   
   
     
   
       
         
   
   
   
   
   
       
     
   
   
   
   
     
   
   
     
       
   
   
   
   
   
   
   
           
               
   
   
       
   
   
     
   
   
     
       
           
   
   
   
           
   
         
 
               
     
   
               

för

personakten.

                   
           
       
                 
   
           
             
               
           
   
           
                   
             
             
                   
             
             
             
                     
                   
             
             
                 
                 
 
   
       
             
             
             
           
   
   
     
   
       
                     
         
         
         

avser

första

föra,

utöva

förhållanden

synen,

mänheten.

närvarande.

     
     
     

om

förhållande

3

3

avhjälpa

föras.

   
   
   

het.

nandet
     
       
       
         
   
   
         

ligt

kommunen

nandet

   
 
   
   

ningsdomstol.

gäller

     
       
       

sätter

styrelsen.

fortsätter

sen.

10

som

sättning,

   
   
   
   
   
   
   
   

följande

lydelse.

   

eller

inspektera

heten.

verksamheten

   
   
   
   
   
   
     
         
   
         
   
   
   
     
   
   
   

för

akten.

verksamheten.

länet

samheten,

verksamhet,

vicebehov,

   
   
   

sådana

utöva

förhållanden

nen,

mänheten.

varande.

föras.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
     
     
   

samhet.

   
 
   
   
   
   
       
           
       
         
     
   
       
       
   
         
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
   
   
       
     
               
   
   
   
           
   
   
   
             
     
           
                 
       
     
     
           
     
     
     
     
     
     
                 
       
     
                     
     
     
     
           
     
     
     
     
                       
                       
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

böter.

styrelsen

böter.

   

utöva

förhållanden

och

mänheten.

närvarande.

följande

   
   

hållanden.

         
       
         
     
     
     
   
   
   
   
   
   

funktionshindrade,

Ulrika

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

och

fortsatta

skyldighet”.

kan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

funktionshindrade

paragraf.