2008/09:158

   
   
     
       
       
       
   
       
     
     
       
       
       
     
       
       
       
       
     
       
       
     
       
     
     
   
   
       
       
     
       
       
       
       
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
   
     
     
     
     
     
       
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
     
     
   
   
     
   
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
   
   
     

minoritetsspråk

lag.

och

förvaltningsområde.

till

dessa

behärskar

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

myndigheter.

(1992:1433)

följande

   

(1985:1100),

   
   
         
         
         
detta

(2001:453)

följande

   

detta

referensgrupp.

     
     

övrigt.

majoritetsbefolkningen.

15)

verksamhet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förvaltningsmyndigheter.

lagstiftning.

kommuner.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
             
   
   
   
   
   
   
   
                 
   
   
   
   
   
   
             
   
   
             
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
     
               
               
             
             
               
               
             
             
         
           
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

verksamhet.

   
     
   
   
   
   
     
   
             
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   

antal

områden.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
           
       
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

lagstiftning

syften.

     

förvaltningsmyndigheter.

förslag.

kulturellt.

minoritetsspråkskonventionen.

     
     

majoritetsbefolkningens

     
     
   
   
   
   
   

höjas.

behöver

               
   
   
   
   
               
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   

minoriteterna.

effektiva

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bedömning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

liten

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   

arbete.

sina

2010.

deras

minoritetspolitiken

genomförandet

minoriteterna.

uppföljningen,

minoritetsspråk,

samt

efterlevnaden.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

genomförande.

lämplig.

tillsyn.

kommunala

nedan)

nedan.

uppgifter.

minoriteternas

minoritetspolitikens

dessa

9.3.

     
   
   
       
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

minoritetsåtaganden.

landets

måluppfyllelsen.

insatser.

stärkas

bör

nationella

Ungdomsstyrelsen.

angelägenheter.

verksamhet.

minoritetspolitiska

samiska

förslag.

minoritetsspråk.

         
   
   
       
   
   
   
   
   
           
   
   
           
         

(2006/07:K203)

åtaganden.

detta.

     

minoritetsspråkens

förslag.

minoritetsspråkskonventionen.

effekt.

minoritetsspråkslagarna.

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

minoritetsspråkskonventionen.

minoritetsspråk.

nivå.

språksituationen.

sådana

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

myndighetsspråk.

förvaltningen.

         
 
 
 
         

minoritetsspråken.

     
   
   
           
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
     
   
   
             
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   

stöd.

förvaltningsområdena.

ursprungliga

     

förvaltningsområdet.

   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
           
   
       
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   

fortsättningen.

           
           
           
           
           
           

fråga.

sätt.

kostnadsanalys.

   
   
   
   

minoritetsspråk.

använda

   
   
   
   
   
   
   
   

respektive

               
               
               
             
           
               

sydsamernas

     
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förvaltningsområden

förvaltningsområdena.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

respektive

givetvis

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

medborgare.

rätt.

med

         
               

minoritetsspråk.

     
     

kommuner.

   
   
   
 

Marknadsdomstolen.

starkare

     
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
   

regeringens.

   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   

språkfärdighet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kommuner.

kommuner)

under

landsting

med

utvidgas

       
       

myndigheter.

myndigheter.

     

kunna

fristående

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gymnasieförordningen.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
           
 
 
           
 
 
         
 
 
       
 
 
       
 
         
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
   
 
 
 
             
     
   
   
   
   
   

nationella

läromedel.

beaktas.

bedömning.

samiska.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
             
   
   
   
   
     
   
   
   

plattform.

revitaliseringsarbetet.

regeringen

ordinarie

respektive

utvecklingsarbete.

förvaltningsområdet.

minoriteterna

minoriteterna

svenska

   
   
   
 

bedömning.

platsnamn

ortnamnssed.

     

minoritetsspråkskonventionen.

samhället.

lämnas.

positivt.

egna

till

   
   
   
     
   

minoritetsspråk

gällande

     
 
     

lag.

     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   

barnkonvention.

minoritetspolitiska

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

inom

behärskar

aktuella.

   
 
   

förvaltningsområdena.

uppenbart

samiska.

minoritetsspråket.

   
             
               
   
   
             
     
     
             
         
         
   
   
   
       
   
             
   
   
   
       
             

tvåspråkiga

människor.

myndigheter.

redigerats

författningar.

     
     

(1985:1100),

vatten,

(2001:453)

organisationer.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

142)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kunskaperna.

Sverige

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2006:19)

internationell

   
   
   
   
   
   
   
   

åtgärders

   
   
   
   
           
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
       
         
   
   
   
   
   
   

minoritetspolitiken.

   
   
 

frågor.

språken.

minoritetsspråk

lokala

jiddisch.

möjligt.

Östersunds

   
   

förvaltningsmyndigheter

onödigt.

minoritetsspråket.

enskildes

kommunala

bestämmer.

meänkieli

                       
                                   
                   
             
   
             
                     
                         
                       
                                 
                             
                                 
                               
   
                 
               
                 
         
                     
                           
                       
                   
               
                         
                     
                     
 
           
                   
                     
               
             
               
                       
                     
                   
               
                     
                       
                           
                       
           
           
   
     
           
     
           
     
   
           
         
       
           
         
             
   
   
   

(1985:1100),

       
       
   
   
         
         
           

vatten,

svenska.
   
   
 
   
     

(modersmålsundervisning),

svenska.

tetsspråk.

elevens

   
   
   
   

Bilaga

   

svenska.

modersmål.

   

romska

Bilaga

flaggdagar

   

namnsdag,

namnsdag,

födelsedag,

pingstdagen,

födelsedag,

namnsdag

riksdagen

Adolfsdagen

födelsedag

   
             
   
   
   
   
   
         
   
   
         
   
     
   
               
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
           
           
   
   
   
   
   
           
   
   
           
           
   
               
   
           
         

Östersunds

minoritetsspråk.

åtgärderna.

promemorian.

ärendets

myndigheten.

förskoleverksamheten.

sådana

samiska

minoritetsspråk.

jiddisch.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

finska.

otillbörligt

språk.

kommunala

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
     
   
   

behov

minoritetsspråk.

   
   

myndighetens

   
   
   
     
     
         
   
   
       
         
       
   
         
     

meänkieli

domstolar.

minoritetsspråk

           
           
         
   
         
   
     
       
   
   
   
         
       
   
   
         
     
   
   
   
         
       
         

föranleda.

att

SWEBLUL.

initiativ.

Minorities

     
     
           
                 
     
     
     
     
       
             
     
     
           
       
                   
     
           
     
       
                   
     
     
             
     
     
     
       
           
     
                 
     
       
     
     
     
     
                   
     
     
     
   
   
                   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
             
                 
   
         
                 
   
   
         
               
               
   
   
   
   
   
         
       
   
   
       
   
         
                     
   
   
             
                 
               
         
                     
                     
     
     
     
   
   
   
   
   
                 
     
     
     
           
         
       
               
                 
     
     
     
     
     
     
             
                 
     
     
     
     
         
             
                 
                 
     
     
     
     
     
     
         
                 
     
     
     
               
     
     
     
             
         
     
               
         
   
     
   
   
     
         
                       
     
     
     
     
     
           
                 
                   
     
     
     
     
     
           
     
     
                 
                       
     
     
     
           
         
     
         
     
     
           
     
             
     
       
     
                   
                       
                       
     
         
                     

and

enterprises.

media.

och

   
   
 

interpreter.

förvaltningsmyndigheterna.

allmänheten.

   
   
       
       
         
   
       
           
       
       
   
       
                 
             
     
           
             
           
     
                       
     
           
     
             
     
                 
     
     
     
         
                       
     
       
     
     
         
                       
                   
     
     
                       
                       
     
     
       
               
                 
                       
       
             
   
   
   
   
         
       
       
     
       
   
   
   
         
                   
           
           
         
     
     
           
                   
                   
     
     
     
           
     
     
         
               
                   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               
     
     
     
         
                 
       
         
               
               
   
           
         
         
   
     
         
               
   
         
             
               
     
           
           
           
           
                 
           
           
     
     
     
             
                         
                       
     
     
     
     
     
     
     
     
                       
                       
               
     
     
     
                 
         
             
                           
           
                 
               
         
   
   
         
   
   
   
               
                       
     
         
     
         
         
         
             
     
       
                     
                       
                       
     
     
           
                   
                       
     
           
             
                 
                   
                       
     
       
     
       
     
               
     
     
           
                 
     
     
                       

framework

ramkonvention.

ikraftträdande.

shall

godkännandeinstrumentet.

vara

Secretary

Secretary

General.

Convention,

accession;

           
       
           

mottog

generalsekreterare.

mottog

ramkonvention

anslutningsinstrument

och

ramkonvention.

     
     

Convention.

   
 
 
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 

Freedoms;

of

them;

gemensamma

och

1990,

dessa,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

States,

population;

this

13.

shall

notification.

protection

Rights.

territorium.

meddelandet

rättigheter.

     
   

agreements.

States.

internationella

Charter.

paragraph

cultural

question;

principer:

kulturell

eller

     
   

språk,

appropriate

nivåer,

läroanstalter,

minority

samma

minoritetsspråk.

punkt

the

above;

considered

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   

languages;

curriculum;

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

utbildningen,

education

education;

minority

made

utbildningsanstalter,

minoritetsspråk,

eller

vidareutbildning,

eller

vederbörliga

language;

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

undertake:

minority

och/eller

översättningar;

dem,

minoritetsspråk.

reasonably

languages;

or

och

rimlig

språk,

and/or

languages;

languages;

reasonably

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

utsträckning,

tjänster,

or

following

be

used.

media:

språk,

behov,

självständighet,

offentligas

minoritetsspråk,

regular

languages;

regular

languages;

minoritetsspråk,

eller

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

minoritetsspråk,

judiciary.

facilities

minoritetsspråk.

och

kulturella

activities;

activities;

backing;

population;

cultural

dessa

av

av

befolkningens

minority

paragraph.

they

minoritetsspråken.

utomlands.

förhållanden

utrustning,

reasonably

languages;

språk,

social

minoritetsspråk,

minority

education;

minoritetsspråk.

vidareutbildning,

form.

public.

liknande

rapporter.

     
     

Ministers.

II.

ministerkommittén.

stadgan

företrädares

Europe.

generalsekreterare.

generalsekreterare.

godkännandeinstrumentet.

Europe.

General.

General.

accession;

sådant

meddelandet.

anslutningsinstrument,

this

stadga.

stadga.

   
 
 

lag.

och

förvaltningsområde.

till

dessa

behärskar

uppenbart

äldreomsorg

myndigheter.

Bilaga

följande

   

(1985:1100),

   
   
           
           
           
detta

Bilaga

följande

   

detta

nationella

meddelats.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tolgfors,