2008/09:148

   
   

finansieringsrörelse.

   
     
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
       
       
     
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     

rörelse,

     
   
   
   
   

drivs

lagstiftningen,

   
   
   
   
   
   

verksamhet,

verksamhet,

finansieringsrörelse

     

allmänheten.

     

exponeringar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

behövde

promemorians

tjänster.

tjänster.

allmänheten.

2007/08:168)

     

bestämmelsen

bestämmelse.

       
     
     
   
   
   
   
   
   
     
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

marknaden)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

finansiellt

instrument)

tolkningsproblem.

   
   

säljstödjande

bedömning.

promemorians

     
     

konkurrensen.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kreditinstitutet.

verksamhet.

finansiella

kreditupplysningsföretag.

     

förslaget.

     
     

nämnvärt.

första

återkallas.

finansieringsrörelse

   
     
   
     

drivs

tillämpliga

     
         
     
     
         
       
         
       
       
     
   
   
   
     
       
   
   
   
     
       

verksamhet,

   
   
   
   
   
   
       
   
       

drivs

lagstiftningen,

av

av

   
   

verksamhet,

verksamhet,

finansieringsrörelse.

kreditinstitut.