2008/09:142

   
   

direktivet)

     
     
     
     
         
         
       
         
         
       
       
       
         
       
     
   
   
       
       
       
   
     
     
   
     
     
     
           
 
       
       
           
           
     
     
     
     
     
     
           
     
     
     
     
         
     
         
     
     
     
     
     
       
         

stamnätet.

     

krishanteringssystemets

direktivet.

bedömning.

artikel

bedömning.

elnät.

kvalitet.

förbindelserna.

rubriken

tillämpligt

kraftnät.

till

uppnås.

bortkoppling.

göras.

tillgänglig

vidta.

bedömning.

energiförsörjning.

dagsläget.

bedömning.

     

förutsebara

tivets

   
 
 

infrastrukturinvesteringar

rätt.

   
   
   
   
   

2002/03:133.

balansansvarig.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

författning

2007/2008.

elmarknads

lagstiftning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

investeringsklimat.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

N2007/10217/E.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

slutkunder.

ändrad

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Näringsdepartementet

   
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

andra

   

god

med

god

god

med

nätdriftssäkerhetsaspekter.

myndighet)

tioner.

           
           
           
     
       
         
       
   
   
       
   
   
       
       
   
   
     
   
   
             
   
   
   
     
       
   
   
       
         
   
   
               
             
       
   
   
       
   
         
     
       
   
   
       
   
       
         
       
   
       
             
                 
                 
     
     
         
             
                         
         
                 
                 
             
                         

effektivt

möjliga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
myndighet)

lydelse.

   

myndighet)

göras.

elektriska

stamnätet.

skrifterna

elförsörjningsdirektivet.