2008/09:141

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

     
   
   
       
         
       
         
         
       
         
         
       
     
       
       
         
         
         
         
       
         
         
         
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
     
     
     
       
           
           
           
           
       
       
         
           
         
           
           
           
           
           
         
       
     
         
       
     
       
       
     
       
     

(1997:857)

följande

   

volt.

en

koncessionsgränser.

     
     
     
     
   
       
     
   
   
   
   
       
   
   
     
     
   
       
   
       
         
   
linje.
   
   

belägen.

   
   
   
samma
samma

belägen.

samheten.

verksamheten.

ledningsnät

nätkoncessionshavares

nät.

pröva

perioden

ramen.

period.

ledning.

storlek

kapitalbasen.

samheten.

tiva

första

avkastning

tillsynsperioden.

tillgången.

under

handläggas

tillsynsperioden

ökas.

samt.

ringa.

sionshavaren.

   
       
       
       
       

ställande.

tillsynsperioden

kraft.

     
     
   
     
     

senare

kommit.

förslaget.

klagas.

enheter.

nät

ett

för

första

heten.

verksamheten.

m.m.

nätkoncessionen.

     
     
   
   
     
   
   
     
     

tariffers

   
   
   
   
   
       
       
   
   
         
         
     
     
   
         

lagen.

2012.

     

författningskommentaren.

tarifferna.

nätverksamheten.

för

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

het.

avbrottens

fortsatt

19

fortfarande.

     

heten.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bestämmelser.

intäkter.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

beslutet.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

klaga.

nätkoncessionshavare.

koncessionshavare.

nätkoncession.

5.2.4.

regeringens

överklagas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ringa.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

införas.

kraft.

     

om

     

förbart.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

avses.

ringstillägg.

ramen.

     

gränser.

överlåtelsen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utlandsförbindelse.

uppfattning.

och

ställa

gränser.

upphävs.

beslut.

i

karaktär.

heten.

regeringsformen.

     
   

nättariffer.

     

bedömningen.

detta

hetsbedömningen.

flera

(kapitalbas)

effektivitetsförbättringar.

regeringens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förmåga.

objektiva

regeringens.

elnätets

   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

nätnyttomodellen.

en

annan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nuanskaffningsvärde.

ponenter.

samheten.

inte.

metod.

kundspecifika

om

eller

avgifterna.

4.3.2)

elcertifikat.

ett

   

i

intäktsramen.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

samlat.

spänningsintervall.

     

utredningens

i

ringens.

ringens.

       
       
 
   
 
 
 
         
 
     
     
 
 
           

elmarknaden.

stamnätstariffen.

stamnätstariffen.

inkomsttitel.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

genomföras.

heten.

     
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

dagens

verksamhet.

     

mer.

tillsynsperiod.

redaktionell

om

fjärde

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nedtransformeringen.

ändring.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

fastställa

faller

basen.

skäliga

skyldighet.

objektiva

om

ramen.

från

beräknas.

nätföretag.

tillsynsperioden

storlek,

   
   
   

myndighet.

beslutet.

överklagats.

ramen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

område.

förbindelserna.

nätkoncessionen.

nen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

yttrande.

heten.

   
   
   

viss

avsnitt

delar.

ställelsebeslutet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(kap.

beslut.

stiger

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gående.

   
   
   
 

2011.

koncessionsgränser.

lydelse,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     
   
       
     
   
   
   
   
       
   
   
       
     
   
       
   
     
       
                       
     
     
             
     
           
                       
             
     
         
     
     
     
                         
     
     
     
     
                     
                     
     
                 
     
             
             
                 
                 

belägen.

     
     
     

samma

respektive

samma

             
   
   
         
   
       
   
     
       
         
         
         
           
   
   
       
           
   
   
         
               
         
               
   
             
 
               
         
   
         
         
   
   
           
                     
   
   
   
   
   
   
         
                     
   
   
                     
   
   
           
             
   
               
             
 
   
     
   
   
   
   
                     
   
       
         
     
                           
                       
                   
               
       
   
   
       
         
       
     
               
             
                 
               
               
               
                   
               
                         
                     
               
                       
                   
   
   
     
         
       
             
                     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
                       
paragraf.
   
         
         
           
   
   
   
   
         
   
     
   
   
   
   
   
           

för

denna

   
   
   

koncessionshavares

(intäktsram)

ramen.

           
   
     
       
           
           
     
   
   
   
         
   
     
           
   
   
   
     
   
   
     
   
       
   
   
       
   
         
   
   
           
   
   
       
   
   
   
     
   
       
           
   
   
       
   
     
   
         
       
     
   
     
       
         
   
   
       
   
         
   
       
       
           

ska

metoder.

synsperiod

digheten.

       
       
       
       

storlek,

ramens

tidigare

nätkoncessionshavare,

       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
       
   
     
   
     
     
   
   
   
   
   
     
     
       

synsperiod.

nätanslutningar

ningar.

ledningar.

             
       
   
       
           
       
   
   
       
   
           
             
       
   

beloppets

följande

laga

nätkoncessionshavarens

       
         
       

andra

elnät

         
               
         
               
               
                 
               
                 
                     
                           
     
     
     
       
         
           
           
           
                       
                   
                       
                 
                       
           
     
     
                 
     
     
                           
           
     
     
             
     
             
                     

m.m.

           
       
       
         
   
   
   
   
   
     
överklagas.
             
             
   
   
   
   
         
   
         
   
           
   
           
   
         
           
       
           
               
             
       
     
     
       

2012.

ägarnas

med

följande

   

volt.

koncessionsgränser.

   
   
   
   
   
   
   
   
                       
                       
                 
                         
                           
                           
                 
                   
                 
                 
                 
                 
                     
                   
                 
         
                     
                 
                     
                   
                 
                 
                 
                 
                         
                 
                 
                     
                 
                 
                     
                 
                     
                     
                       
                           
                 
                   
                           
         
     
           

belägen.

         
     
       
         
     
       
     
         
         
   
             
             
           
   
   
   
   
   
   
     
   
     
       
                 
               
   
   
       
               
           
           
   
belägen.
                       
             
               
             
       
     
     
             
                 
               
               
     
     
     
                 
     
           
               
                   

samheten.

verksamheten.

ledningsnät

nätkoncessionshavares

väg.

pröva

perioden

ramen.

ledning.

lek

kapitalbasen.

samheten.

tiva

avkastning

under

den.

beräknas.

under

särskilda

handläggas

tillsynsperioden

ökas.

   
   
   
               
               
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
       
   
     
   
   
   
       
   
           
               
   
   
   
   
         
       
         
         
   
   
   
   
   
             
         
         
               
   
   
   

senare

kommit.

förslaget.

           
       
   
   
   
   
   
       
   
         
     
   
   
   
   
       
       
     
   
           
   
         
           
   
   
   

för

första

heten.

verksamheten.

sätt.

nätkoncessionen.

                   
       
   
           
           
   
   
       
           
                 
                 
   
   
   
   
   
       
       
   
   
           
           
     
     
   
           

lagen.

   
   
   
   

diskriminerande.

2012.

perioden.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

koncessionen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nättariffer.