2008/09:138

arbetet,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
       
       
       
       
     
     
         
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
     
     
       
         
         
       
         
         
       
       
   
     
   
     
     
   
     
     
     
     
       
       
       
     

(1977:1160)

   
 
   
 
   
   
   
   
     
   
     
   
             
   
                     
     
         
   
   
   
         
               
   
   
   
   
       
           
         
           
       
       
   
       
                   
   
   
   
                         
   
   
   
     
   
     
   
   
           
               
           
   
         
         
   
   

ska

ensam.

Arbetsmiljöverket.

   
       
       
               
                 
                 
             
             
                   
   
   
   
                 
 
 
                   
                     
       
           
   
       
           
         
   
   
       
   
   
           
   
   
   
       
                   
             
             
             
             
             
         
       
             
   
               

skyddsombud

periodens

ungdomsutbildning.

periodens

gäller

sameskolan,

utvecklingsstörda.

ombud.

         
       
           
         
           
           
             
       
               
       
         
       
   
   
   
     
         
       
       
   
   
   
   
   
   
   
     
       
         
             
           
 
     
   
   
     
   
   
   
     
     
   
         
         
           
   
         
   
         
   
   
   
       
         
           
   
   
       
   
         
                     
   
   

ställe.

ett

ombud.

ombud,
skyddsombud.

sekretesslagen

   

skyddsombud

lämnar

     
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

remissen.

miljöarbetet

högskola.

trädet.

ff.

ombud.

främjande.

het.

     
   
   
   
   
   

störda.

åldersgrupp.

elevernas

sitt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AML.

lärosätet.

ombuden.

vändig.

allmänhet.

bestämmelsen.

hyrs

miljöåtgärder

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skyddsombudens

tionsskyldighet.

     
   
   
   

ombud.

lagen.

lämpligast.

2010.

arbetet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

arbetsbörda.

övrigt.

     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

företaget.

fartygssäkerhetslagen.

AML.

   

kommittén.

paragrafer.

Studerandeskyddsombud.

de

rubriken

för

tion.

sekretesslagen)

tion.

ställan.

sekretesslagen

tion.

2006:44

områden.

sammanhang.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skyddsombud.

   
   
         
       
   
     
   
       
   
       
   
   
   
       
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
       
   
   
     
       
       
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
     
   
     
     
   
       
   
       
       
periodens

möter.

fartyg.

periodens

ungdomsutbildning.

                 
                   
             
             
             
               
                 
             
             
             
                     
                 
               
             
                 
                 
               
                       
           
               
       
     
     
     
       
         
       
     
     
     
     
     
     
     
         
           
                 
                     
                       
                       
     
       
           
     
       
     
     
                   
       
         
       
     
             
   
   
   
   
   
   
   
             
   
       
           
     
             
     
     
         
             

av

Bilaga

       
           
         
   
     
     
     
     
     
     
     
           
     
     
     
       
         
       
         
       
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
     
     
     
       
       
           
           
       
       
         

2007:43

   

verksamhet.

(2003:364)

   
   
 
   
 
   
   

arbetstagarna.

arbetsstället.

   
         
   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
     
         
       
     
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   

budet.

   
   
 
   
   
   

(2003:364)

tagarna.

arbetstagarna.

kommittén.

periodens

ungdomsutbildning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gäller

sameskolan,

utvecklingsstörda.

ombud.

             
               
                 
                 
             
             
                   
                     
         
           
         
     
     
     
       
             
         
         
     
     
     
     
     
     
         
         
               
                   
                   
               
   
       
     
     
       
     
     
     
           
           
         
         
           
             
     
     
   
         
   
   
   
       
           
           
   
       
   
   
   

ställe.

ett

ombud.

             
   
 
 
           
       
           
         
 
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
       
       
       
   
     
       

denne.

     
       
   
   
     
   
   
   

slag