2008/09:121

   
   

2009.

     
     
       
       
       
   
   
       
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   

kärnteknisk

samhet

följande

   
   
   
   
   
   
     

nen.

uppgifter.

     

genom

       
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   

(1988:220)

   

sydlig

sydlig

tre

år

       
     
     
     
       
     
     
       
   
   
   
       
     
       

kärnbränsle

institutets

sättningsvis.

befintlig

Euratomfördraget

spektionens

göras

     
     

kärnteknisk

kärnteknisk

kärnteknisk

     
     
     
   
   
   
   
   

teknisk

kärnbränsle.

ande

   

en

     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

författningsförslag

missionen.

verksamhet

   

missionen.

tions

verksamhet

samhet

följande

   
   
   
   
   
   
   
   

nen.

genom

   
 
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
         
   
         
   
         
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
     
         

kel

artikel

   
     
   
     

Bilaga

   

sydlig

sydlig

tre

år

   
   
   
   
   
   
   
   
   

bistånd

stiftningsärendet.

avfall,