2008/09:12

   
   
     
       
       
       
       
     
     
       
       
       
     
       
       
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     

om

     

trängselskatt

följande

   

Sverige,

14

eller

alkohol,

från

från

     

skatt.

period.

skaffar

situationen.

   
   
   

stadsmiljön.

struktur

ikraftträdandet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

trängselskatt

trängselskatt

följande

   

Sverige

14

eller

alkohol,

från

från

registret.

trängselskatt.

Svenskt