2008/09:119

   
   
     
       
       
   
   
   
   
       
     
     
       
       
       
       
     
     
     
     
     
       
       
       
     
       
       
       
     
     
     
       
     
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
   

siktigt

områden,

strandskyddets

skyddets

eller

balk

eller

eller

skyddsområdet

balken

     

byggnaden.

järnväg

vidtas

   
 
     

sedda

väg,

dispensen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
       
   
   
   
       
   
     
   
   
     
   
   
     
       
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
       
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
       
       
       
       

föreskriftens

     

Detta

stalt.

     

sen.

strandskyddsdispenser

styrelsen.

klagas.

     
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     

2009.

jöbalken

delse.

   

1991.

bevaras,
normer,
utan

(1987:10)

lydelse.

   
   
   
   
   
   
   
   

vattenområden,

bevaras,

normer.

utan

     
   
     
     

sätt.

balken,

erosion.

erosion.

     

stycket.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

sätt.

   
   
beskrivningen.
     

ställas

sätt,

     

2009.

nyttjas.
ken,

(1970:988)

   
     

länsstyrelsen.

miljöbalken.

gare

(1973:1144)

ande

       
   
     
   
   
   
     
     
   
   
   
   
     
       
   
   
   
   
   
   
   
     

(1973:1149)

ande

     
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
       
   
   
   
   
   
   
   
     

ringar

någon

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

och

byggandet.

ligt

tionsintressen.

strandlinjen.

bygglagen

samhällsbyggnadsprojekt.

     
   
   
     
     
   
   
   
     
   
     
   
     
     
     
   
   
   
   

miljöbalken.

prövas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rella

gälla.

siktsplaneprocessen.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

naturvårdsfrågor.

från

skyddsintresset.

elsen.

från

ringsformen.

ningsbeslut.

detaljplan.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

miljöbalken.

tätorter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utvecklingsfrågor.

miljöbalken.

det.

ningsärendet.

detta

mande

nära

strandskyddet.

strandnära

enskilda.

regional

av

skyddssynpunkt.

tillgodoses

inom

klimatanpassning.

jöbalken.

stiftning.

förutsättningar.

myndigheters

siktsplan.

sen.

prövningsärende.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

har

     
     
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

överklaga

till

strandskydd.

skyddsärenden.

jöorganisation.

ventionen.

vissa

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nande,

ari

2009.

kommuner.

gränserna.

sätt.

kommunerna.

dispenser

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

för

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

integrationspolitiskt

trädande.

glesbygdsutveckling.

större.

deltagande.

ningar.

marginella.

av

samheter.

   
   
   
   
   
   
   
   
 

livet.

om

skydd.

generella

det.

och

järnvägar.

25

bestämmelser.

miljöbalken.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

lagligt

skyddets

skilda.

bygden.

strandskydd.

bygglagen.

området.

bör

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

återinträda.

ordat.

skyddets

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ningsrättsliga

vidare

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

(1987:10)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

lagen

ändringar

förordnande,

ändras

(1973:1144)

ringar

melsen.

(1973:1149)

melsen.

lydelse,

   

långsiktigt

områden,

strandskyddets

skyddets

eller

balk

eller

eller

strandskyddsområdet

väg.

än

   
   

vidtas

dispens.

   
 
   
   
   
   
   

sedda

väg,

dispensen

närmast

vattnet,

   
     
   
         
   
   
   
       
           
   
   
   
   
   
     
   
         
   
         
     
         
   
   
   
     
   
   
   
   
   
           
   
       
   
   
   
   
           
       
           
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

upphävt.

föreskriftens

     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

området.

Bilaga

miljöbalken

miljöbalken

lydelse.

   

sti

2010.

Bilaga

     
     
       
     
       
   
   
     
     
   
   
       
       
   
     
   
   
     

i

   
   
     
       
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

miljöbalken,

mot

mot

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   

lämpligt

   
   

skrivningen.

ställas

     
     
   
     

uppfyllda,

balken.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
utnyttjas.
miljöbalken,

om

(1970:988)

ande

   

länsstyrelsen.

regeringen.

1,

miljöbalken.

lydelse.

Bilaga

ande

       
   
     
   
   
   
     
     
   
   
   
     
       
     
       
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

Bilaga

ande

   
   
     
   
   
   
     
     
   
   
   
     
       
     
       
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

siktigt

områden,

strandskyddets

skyddets

eller

balk

eller

eller

strandskyddsområdet

balken

byggnaden.

järnväg

vidtas

   
   
   
   
   
   
   
   
   

sedda

väg,

dispensen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
     
   
       
   
   
   
       
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
     
   
       

läggningarnas

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

föreskriftens

     
     
     
     

Detta

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
     

strandskyddsdispenser

överklagas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

2009.

Bilaga

miljöbalken

jöbalken

delse.

   

1991.

2010.

Bilaga

lydelse.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
       
   
   
   
       
     
     
     
       
   
       
       
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

balken,

erosion.

erosion.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sätt.

   
   

beskrivningen.

   
 
   
   
   

sätt,

   

2009.

utnyttjas.
ken,

Bilaga

(1970:988)

   

länsstyrelsen.

miljöbalken.

lydelse.

Bilaga

ande

     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

Bilaga

ande

     
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
       
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

läggas

gängligt.

mala”

syften

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

behövs.

enligt