2008/09:118

   
   

brott.

brottslighet.

     
       
       
   
   
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
   
       
       
       
     
     
     
       
   
   
     
   
     
     
     
     
     
   
   
     
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

särskild

livstid.

särskild

     
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
     

livstid.

betydenhet.

tydenhet.

ringen

farlig

farlig

farlig

sex

farlig

sex

   

sex

livstid.

räderi.

livstid.

högförräderi.

trotts

bland

ten,

skydd.

hindra

till

   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

folkrättsbrott.

förstöring.

stadgat

vet

brotten.

brotten.

   
   
   
   
   
       
       
   

första

brottet.

år.

   
     
       
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
   
     
     

statlig

   
   
   

år.

     

Regeringskansliet.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   

livsvarigt.

följande.

var

   

tid.

mordbrand.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

brottsbalken)

flerfaldig

   
   
   
   
   
 

lan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

strängaste

avtjänats.

vidgas.

tio

skalan

terroristbrott

     
     

förslag.

dömas

straffmaximum.

straffbestämmelsen

alternativa

ser.

nik.

18

behövs

stycket

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   

ga

staten.

5.1.

straffmätningen.

handlande.

mildrande

avsnitt

fängelse.

   

särskild

passagerare,

ändamål.

särskild

avsnitt

år.

deri.

   

egendom,

folkrättsligt

avsnitt

5.2.

brottet.

nivån.

andra

än

fjorton

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5.2.

folkrättsbrott.

avsnitt

bestämmer.

tion.

år.

eller

talet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

dande.

år.

   

följande

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

särskild

särskild

     
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
     

livstid.

betydenhet.

betydenhet.

av

farlig

farlig

farlig

farlig

sex

sex

   

särskild

särskild

förräderi.

livstid.

högförräderi.

trotts

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
   
                     
   
       
   
           
   
               
         
   
           
   
   
   
               
   
                             
   
   
   
   
   
                   
               
   
   
           
   
         
           

folkrättsligt

av

hindra

folkrättsligt

av

någon,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

folkrättsbrott.

förstöring.

lagrum

år,

år,

stycket.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bestämmelser.

   

bestämmelser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

statlig

   
   
   

år.

bestämmelser.

över

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

särskild

särskild

     
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
     

livstid.

betydenhet.

tydenhet.

ringen

farlig

farlig

farlig

farlig

sex

sex

   

räderi.

livstid.

högförräderi.

trotts

   
   
   
   
   
   
   

bland

bland

ten,

skydd.

hindra

till

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

folkrättsbrott.

förstöring.

stadgat

brotten.

vet

brotten.

       
       
   

första

brottet.

folkmord

   

i

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

terroristbrott

   

statlig

   
   
   

år.

brottet.