2008/09:117

   
   
     
       
       
   
   
       
     
     
       
       
       
       
     
     
       
       
       
     
     
     
       
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

stolar,

ärenden,

regeringsbeslut.

     

domstolen”,

               
                     
                     
     
   
             
   
   
                     
               
           
             
           
   
   
       
           
           
   
           
             
                   

ersättare.

ersättare.

saken

första

justitieombudsman,

brott.

har

utfärdats.

domvilla,

klagande,

stolen,

ledamöter.

   
   
   

meningarna,

                 
             
               
               
               
                 
                 
                   
           
           
                   
                   
         
         
   
   
         
       
   
   
   
   
   
       

begär

senast.

avgörandet.

meddelades

domför.

första
(1971:291),
om

allmänna

förvaltningsdomstolar

”Regeringsrätten”,

följande

   

handlägger.

förordnar.

förordnar.

regeringsråd.

prövningstillstånd.

ledamöter.

   
   
   
   
 
 
   
   
   
   

meddelade

möter.

domför.

   

ledamöter.

     

erinran.

ändringar

     

effektiviseras.

2004/05:63)

antal

har

avvisas.

ogrundad.

nådeärenden.

Högsta

justitieombudsman,

ledamöter.

     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

punkterna

enkelt

fem

prövningstillstånd.

enkla.

prövning

tas

dessa

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nuvarande

avsnitt

förvaltningsdomstolar.

allmänna

begynnelsebokstav.

     
     
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   

domstolen.

bibehållas.

melser.

tagandet.

erinran.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Högsta

ombudsman,

paragrafen)

lagen.

stycket

beskaffenhet.

helhet.

dess

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

allmänna

       
       
   
     

regeringen

i

(1971:291),

stycket

sent

2008:50)

   
   

5

följande

                   
               
                         
                         
     
   
               
   
   
                         
               
               
               
           
   
         
           
                   
             
   
         
             
                     
                     
               
               
               
   
               
             
   
   
   
   

ersättare.

     
   
   
     

saken

första

justitieombudsman,

brott.

utfärdats.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

klagande,

stolen,

meningarna,

   

begär

rätten.

meddelades

avgörandet.

   
     
         

meddelades

domför.

inom

saken
första
om

förvaltningsdomstolar

förvaltningsdomstolar

”Regeringsrätten”,

   

handlägger.

förordnar.

förordnar.

regeringsråd.

prövningstillstånd.

ledamöter.

rätten.

och

       
         
   
       
             
   
     
   
           
         
       
   
   
       
           
               
   
       
       
   
         
               
   
   
           
                   
         
   
         
   
                     
                       
             
             
               
             
                     
                       
   

tre

   
   

domstolen”,

                 
               
                       
                       
     
   
             
   
   
                       
               
             
               
           
   
   
       
             
           
   
           
             
                   
                   

ersättare.

ersättare.

saken

första

justitieombudsman,

brott.

har

utfärdats.

domvilla,

klagande,

stolen,

ledamöter.

   
   

meningarna,

             
               
               
         
         
               
               
       
       
   
   
         
       
   
   
   
   
   
   
       

begär

senast.

avgörandet.

   
   

meddelades

domför.

   
   
   
   
   
första
(1971:291),
om

förvaltningsdomstolar

förvaltningsdomstolar

”Regeringsrätten”,

följande

   

handlägger.

förordnar.

förordnar.

regeringsråd.

prövningstillstånd.

ledamöter.

   
   
   
   
 
 
   
   
   
   

meddelade

möter.

domför.

   

ledamöter.

   
 
 
   
   
   
   
   
   
   

domstolar,

ärenden,

regeringsbeslut.

Wieslander.