2008/09:111

   
   

samordningsnummer.

     
       
       
       
   
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
     
       
       
     
       
       
       
     
     
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

adressregistret,

månaden.
och
(1991:481)
lydelse.
     

kontrollsiffra.

nummer.

kontrollsiffra.

nummer.

statliga

   

följande

   
   

anges:

                 
                 
       
           
       
   
   
   
               
   
   
   
       
   
               
               
       
   
                   

direktreklam.

             
   
         
         
     
     
   
   
   
   
   
       
               
               
     
     
     
   
   
     
     
           
       
   
           
         
   
     
           
             
           
         
   
   
     
       
   
   
   
     
     
       
         
         
     

vissa

Fi2008/3838)

     
     

uppgifterna.

övrigt.

       
       
                   
                   
                   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

dessa

   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
               
   
   
   
               
   
       
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
               
   
           

återanvänds.

personnumret

samman.

dagnumret.

system.

övervägas.

kontrollsiffra.

personer.

diskriminerande.

av

beskattningsdatabasen.

tilldelats.

     
     
           
             
     

finnas

registrerade

nummer.

     
     

dessa

folkbokföringslagen.

samordningsnummer.

personnummer

     

för

     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     

övergångsbestämmelser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

mycket

(1991:481)

               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
   
               
   
           

folkbokföringsförordningen.

folkbokföringsverksamhet

folkbokföringsdatabasen.

förtydliga.

2008:60)

följande

väljas.

basen.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
         
   
   
   
           
   
   
   
   
         
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           

ändamål

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

legitimation.

   
   
   
   

2008:60):

yttrande.

   
     
     
   
   
   
   
   
     
     

och

månaden

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kontrollsiffra.

nummer.

   
         
   
   
   
           
   
   
           
           
   
   
   
   
   
     
           
   
         
       
       
   
         
         
   
       
       

personadressregistret

     
         
   
   
   
     
     
     
       
   
     
         
     
         
   
   
   

direktreklam.

samhet.

       
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
       
   
           
       
   
           
         
   
     
           
             
           
   
   
     
       
   
   
   
     
     
       
         
         

adressregistret,

Skatteverkets

samma

samordningsnummer.