2008/09:10

   
   
     
     
     
     
       
       
       
     
   
   
       
     
     
       
       
     
     
   
   
     
     
   
     
     
   
     
   
     

fartygssäkerhetslagen

lydelse,

           
             
               
   
   
   
   
   
               
               
   
   
   
   
   
   
           
           
het
       
   
   
       
   
   
       
       
   
     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

het

sådana
336/2006.

sådana

     
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   

rättningar.

eller

resan,

organisation,

336/2006

identifikationsnummer,

   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
   
       
   
       
   
   
       
   
   
   
   
   
       
   
           
             
           
           
           
           
           
           
             
   
               
               
   
       
   
   
               
   
   
   
   

förlängd,

     
     

förlängd,

336/2006,

bordsmärken,

bemanningsföreskrifter,

skrifter,

336/2006

och

                   
                     
   
               
           
                 
                     
   
           
         
                 
                 
   
         
                 
   
   
   
           
             
                   
   
   
                 
     
                     
   
   
   
         
           
         
             
       
     
               
   
   
   
               
         
   
   
   
   
   
           
       
   
         
             
     

(2003:364)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bestämmelserna

     
     
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gällande

9

säkerhetslagen

statsfartyg.

tion.

   

2002:8.

inte

ytterligare.

bogserverksamhet.

2009.

2009.

omfattas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

gjorts.

336/2006

lydelse,

följande

   
   
   

denna

336/2006.

9

fartyg.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
   
   
   
           
         
             
   
   
           
   
   
   
                   
                     
   
           
   
   
           
                       
   
               
   
               
                     
   
   
       
   
           
   
   
   
   
   
             
                       
         
       
   
   
         
         
   
   
       
   
   
         
       
         

handling.

svarande

handling,

   
   
   
   
   
   
     
   
         
         
   
     
   
   
       

2

förlängd,

förlängd,

336/2006,

   
       
   
   
       

336/2006

             
               
   
               
             
             
               

överklagas

förvaltningsmyndighet,

förvaltningsmyndighet,

               
   
   
   
       
         
         
           
       
     
           
               
   
   
               
         
   
   
   
   
   
           
       
   
         
             

Riksförbund.

lydelse,

lydelse.

           
             
               
   
   
   
   
   
               
               
   
   
   
   
   
   
           
           
het
         
     
         
   
   
       
         
     
       
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

för

het

sådana
336/2006.

sådana

     
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   

rättningar.

eller

resan,

organisation,

336/2006

identifikationsnummer,

   
   
   
   
   
                   
                 
                   
                   
 
             
   
   
   
   
   
       
   
       
   
   
       
   
   
   
   
   
       
   
           
             
           
           
           
           
           
           
             
   
               
               
   
       
   
   
               
   
   
   
   

förlängd,

         
         
   
   
   
       
           
   
         
   
   
   
   
   
   
     
   
   
         

bordsmärken,

bemanningsföreskrifter,

skrifter,

336/2006

och