den 25 april

Interpellation

2007/08:625 Peking + 15

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Jämställdhet blev en tydligare fråga i FN i samband med internationella kvinnoåret 1975 och FN:s konferens i Mexico City samma år. Huvudfrågan om kvinnors rättsliga ställning breddades till att ge fokus åt kvinnors politiska, ekonomiska, och sociala situation. Den andra kvinnokonferensen anordnades i Köpenhamn 1980, den tredje i Nairobi 1985 och den fjärde i Peking 1995. Ett enormt intresse riktades mot kvinnokonferensen och optimismen var stor kring de tolv kritiska områdena, trots att flera regeringar reserverade sig mot olika avsnitt i planen. Konferensen har sedan följts upp i FN:s generalförsamling 2000 och 2005 samt genom regionala konferenser i ett politiskt klimat som försvårat ytterligare framsteg.

Sverige ska följa upp plattformen i planeringen inför Peking + 15. Men det ges också möjlighet till ytterligare initiativ för att stärka kvinnors ställning internationellt. Att kvinnor förnekas sina rättigheter är belagt om och om igen.

Vilka initiativ har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tagit inför uppföljningen av Peking + 15?