den 24 april

Interpellation

2007/08:620 Statens ansvar för betaltjänster

av Maria Stenberg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Ett stort antal boende och företagare i landets glest bebodda delar riskerar att helt bli utan betaltjänster eller att få avsevärt sämre service när Svensk kassaservice vid årsskiftet försvinner. Också lantbrevbärarnas service upphör, vilket bara i Arjeplog beräknas beröra omkring 500 hushåll.

Post- och telestyrelsen håller på att upphandla betaltjänster till glesbygden. Då är det angeläget att staten tar sitt ansvar för att också de som på grund av ålder, handikapp eller av annan anledning inte kan åka hemifrån får rimlig service i hemmet av den typen som lantbrevbärarna i dag utgör. Man kan befara att den nya posten, som ska konkurrera på den europeiska marknaden, inte har ett intresse av boende i glesbygden.

Jag vill fråga statsrådet på vilket sätt hon avser att garantera tillgång till betalservice i hela landet.