den 23 april

Interpellation

2007/08:615 Huliganer och idrottsevenemang

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

För en kort tid sedan presenterades en utredning om effektivare lagstiftning mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. I förslaget fanns en del förbättringar gentemot nuvarande lagstiftning. Samtidigt saknades ett av de effektivaste verktygen, anmälningsplikt för kända huliganer då riskmatcher spelas. Jag vill fråga justitieministern:

Kommer justitieministern att ta initiativ för att anmälningsplikt också kommer att införas?