den 23 april

Interpellation

2007/08:614 Åklagarresurser

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det är djupt oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd. Ökat tryck och ökade löne- och lokalkostnader medför att besparingar måste göras i landet. Åklagare sägs upp.

På vilket sätt avser justitieministern att ta initiativ så att åklagare inte behöver sägas upp?