den 23 april

Interpellation

2007/08:612 Polisorganisationen

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Med anledning av att samordning och samarbete inom polisen har visat sig vara bristfällig mellan olika polismyndigheter vill jag fråga justitieministern:

Avser justitieministern att ta initiativ till att utreda polisorganisationen?