den 21 april

Interpellation

2007/08:610 Klimatberedningen och Västra stambanan

av Monica Green (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Transportsektorn är en sektor där utsläppen ökar. Om ingenting görs kommer de att öka ännu mer i framtiden. En utökad utbyggnadstakt och underhåll av de nuvarande banorna är helt nödvändiga

I december 2007 diskuterade infrastrukturministern och jag järnvägen genom Lerum. Där gav ministern besked om hon inte tänkte ta några initiativ utan väntar in en lösning från Lerums kommun och statliga Banverket, detta trots att ministern vet att läget är låst mellan de båda parterna.

Sedan dess har Klimatberedningen lagt sina nödvändiga förslag om storsatsning på järnvägen i landet. Därför kommer det att vara en viktig del i den infrastrukturproposition som kommer under hösten. Det är en proposition som kommer att kroka arm med den klimatberedning som alldeles nyligen har lämnat sitt underlag.

Fredrik Reinfeldt har avfärdat Klimatberedningens infrastruktursatsningar som orealistiska och finansminister Anders Borg säger att det nu är vägarnas tur. Det är alarmerande i sig men regeringen skulle kunna börja med att ta itu med de järnvägar som finns i nuvarande plan och där det redan finns medel avsatta. Det är ett oerhört stort behov både på underhållssidan och i rena investeringar.

Västra stambanan som förbinder Stockholm och Göteborg är kraftigt trafikerad, i synnerhet nära Göteborg och Stockholm där både godståg, loktåg, snabbtåg och pendeltåg använder banan. Banan är därför fyrspårig i två kilometer mellan Göteborgs centralstation och Olskroken, i fem kilometer kring Järna station samt från Flemingsberg till Stockholms södra.

Den utökade kapaciteten uppnås genom utbyggnad till fyra spår på Västra stambanan. Lösningen måste utformas på ett sätt som är bäst för regionen som helhet och för järnvägssystemet.

Tyvärr har Lerum beslutat att säga nej till Banverkets förslag om utbyggnad av järnvägen till fyra spår på sträckan Floda–Aspen samt att göra allt för att stoppa utbyggnaden. Självfallet måste utbyggnaden ske på ett så smart sätt som möjligt för att minska buller och skakningar och för att minska Lerumbornas oro.

Nu när Klimatberedningen så tydligt pekat ut vikten av en utbyggd järnvägstrafik finns ytterligare skäl att skynda på en hållbar utveckling. Göteborg, Lerum, resten av Västra Götaland och Sverige behöver en lösning på problemen längs Västra stambanan.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att lösa upp problematiken kring järnvägen och Lerums kommun?