den 21 april

Interpellation

2007/08:607 Överträdelse av utsläppsstaket på Arlanda

av Tommy Waidelich (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Luftfartsverket redovisar i sin årsrapport till länsstyrelsen att Arlanda gått över utsläppstaket under förra året. Arlanda har även tidigare varit nära utsläppstaket och har på olika sätt arbetat med att minska de utsläpp som man själva ansvar för. Flygtrafiken står själv för 45 procent medan marktransporterna står för 50 procent. För Arlanda och Stockholmsregionen är detta en allvarlig situation. Enligt Luftfartsverket riskerar det att få konsekvenser för direktflyg och långflygningar. Om Arlanda förlorar sin status som en modern flygplats och som en av motorerna i regionens utveckling kommer det att ha en negativ inverkan på utvecklingen i regionen och för hela regionen.

Det är främst resorna till och från Arlanda som är det stora hotet mot utsläppstaket. Därför är den enskilt viktigaste åtgärden att minska utsläppen från vägtrafiken. Arlanda är en av landets största arbetsplatser med över 15 000 anställda. Dagligen rör sig nära 80 000 människor till och från flygplatsen. Av dessa åker nära 60 procent bil till och från Arlanda. Även om kollektivtrafiken ökat något under de senaste åren är det bara 40 procent som åker kollektivt. Tågtrafiken står för endast 20 procent av resenärerna vilket är långt ifrån kapaciteten som finns på Arlandabanan.

Att Arlandabanan inte används fullt ut är ett problem som bottnar i det avtal som den dåvarande kommunikationsministern Mats Odell förhandlade fram, det så kallade Arlandabaneavtalet. Enligt Luftfartverket är det ett av de sämsta tänkbara avtal som Arlanda kan ha. Det ger konsortiet som driver Arlandabanan fri prissättning och monopol på trafiken, vilket är de sämsta egenskaperna i marknadsekonomi. Avtalet har lett till kraftigt ökade biljettpriser för fjärrtåg som ansluter på Arlanda.

Situationen på Arlanda är så pass allvarlig att regeringen snabbt måste agera för att ta fram förändringar i avtalet innan det går ut 2011. Om det inte går bör nästa steg vara att utnyttja den option som föreligger om möjligheter att avbryta avtalet.

Luftfartsverket lyfter också fram bristen på fungerande tvärförbindelser mellan västra Stockholm och Arlanda. De flygbussar som i dag finns räcker inte för att klara utvecklingen. Ett Stockholm som växer på bredden kräver också bra spårbundna tvärförbindelser.

Om Tullverkets omorganisation genomförs med en nedläggning av tullen i Kapellskär innebär det att Arlanda belastas ytterligare med 10 000–20 000 långtradare vilket förvärrar Arlandas situation ännu mer. De 50 miljoner som regeringen föreslår räcker inte till att klara tullens verksamhet utan nedskärningar. Det är fortfarande oklart vad som händer med tullverksamheten i Kapellskär och på Arlanda.

Hitintills har det varit märkligt tyst från regeringen. Man undrar om regeringen verkligen förstått allvaret i att Arlanda spränger utsläppstaket.

Med anledning av den allvarliga situation som Arlanda befinner sig är mina frågor till statsrådet:

Kommer statsrådet att verka för en omförhandling av det så kallade Arlandabaneavtalet snabbare än till 2011 då avtalet går ut?

Kommer statsrådet att ta initiativ till att förstärka kollektivtrafiken till Arlanda?

Avser statsrådet att ta initiativ till att förhindra att tullen i Kapellskär läggs ned?