den 2 november

Interpellation

2007/08:108 Regelverket för så kallade fyrhjulingar

av Katarina Köhler (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

De senaste åren har terrängfordon, så kallade fyrhjulingar blivit alltmer populära. Man uppskattar antalet till ca 30 000 fordon. Vi kan konstatera att i takt med att dessa fordon blir fler ökar också antalet olyckor. Hittills i år har nio personer omkommit i olyckor där fyrhjulingar varit inblandade, men det finns stora mörkertal.

Enligt Vägverket finns det ingen klar och tydlig bild av läget, då det är väldigt svårt att tolka regelverket. I olycksstatistiken går det inte att särskilja fyrhjulingar, eftersom en fyrhjuling inte är ett eget fordon. Den kan vara registrerad som motorcykel, terrängskoter, traktor eller moped.

Regler för förarbehörighet, var man får köra, prestanda, hjälmkrav och utrustning varierar. Dessutom lär man kunna importera och montera ihop sin fyrhjuling själv, vilket i sig kan innebära ökad olycksrisk.

Jag vill fråga statsrådet vad hon avser att göra för att göra regelverket för terrängfordon tydligare.