den 2 november

Interpellation

2007/08:103 Förutsättningar för utveckling av den finansiella samordningen

av Kurt Kvarnström (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

I budgetpropositionen för 2008 anger regeringen att den finansiella samordningen på rehabiliteringsområdet, Finsam, är viktig och ska prioriteras. Samtidigt anvisas dock inga medel för en utveckling. I stället riktas merparten av medlen till utredningar och arbetsförmågebedömningar.

Vad avser statsrådet Cristina Husmark Pehrsson att göra för att se till att den finansiella samordningen blir viktig och kan utvecklas, och att resurser medföljer för detta?