Riksdagsskrivelse

2007/08:138

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2007/08:CU17 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-03-05

Jan Björkman

Ulf Christoffersson