den 24 oktober

Fråga

2006/07:55 Ungdomars bostadsproblem

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I dag bor en tredjedel av ungdomar i tillfälliga kontrakt eller inneboende. Det innebär osäkra boendeförhållanden med ständig risk att få leta efter ny bostad. Lika många bor kvar hos föräldrarna fast många vill ha eget boende. Två tredjedelar av ungdomarna mellan 20 och 21 år saknar alltså en bostad med eget kontrakt.

Vid årsskiftet försvinner investeringsstödet till små hyreslägenheter. Utredningen som skulle lägga förslag för att underlätta ungdomars boende läggs ned. Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation, beräknar att kostnaderna för byggande av ett hyreshus ökar med upp till 20 %. Nu bryts den positiva utvecklingen med byggande av fler hyreshus och det blir åter lönsammare att bygga dyrare bostadsrätter. Samtidigt omvandlas i storstäderna privata hyresrätter till bostadsrätter och i Stockholm kommer den nytillträdda borgerliga majoriteten återigen att rea ut allmännyttan.

I Göteborg, min hemstad, vill vänsterpartiet tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister bygga 1 000 nya ungdomsbostäder de kommande åren. Det blir svårare nu, men målet står kvar. Fler hyresrätter är avgörande för ungdomars möjlighet till bostad. Enligt Göteborgs-Posten är Mats Odells lösning att genom skattelättnader göra det billigare för privatpersoner att hyra ut delar eller hela bostaden.

Mot denna bakgrund vill jag fråga stadsrådet Mats Odell:

Vilka åtgärder är stadsrådet beredd att vidta för att förbättra ungdomars möjligheter till egen bostad?