den 20 oktober

Fråga

2006/07:47 Medel till kommun för rivning av bostadshus

av Agneta Gille (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I regeringens budget som presenterades den 16 oktober saknades de pengar som ledande företrädare för de borgerliga partierna lovade innan valet för rivning av de övergivna bostadshusen i Hästhagen i Söderfors. Den nya regeringen har tagit bort de 5 miljoner kronor som den socialdemokratiska regeringen hade budgeterat till rivning av husen. Detta har man gjort, trots att de borgerliga partierna i valrörelsen lovade att Hästhagen skulle rivas och att de pengar den socialdemokratiska regeringen beslutat om skulle tillföras Tierps kommun även vid en borgerlig valseger.

Så sent som den 12 september 2006 gick företrädare för de borgerliga partierna ut i ett gemensamt pressmeddelande och garanterade att de herrelösa husen i Hästhagen skulle rivas om de fick regeringsmakten efter valet. De skrev bland annat: ”Vi bekräftar, att den överenskommelse som nåtts mellan kommunen (Tierp) och regeringen naturligtvis ligger fast om det blir en borgerlig regering efter höstens val.”

Vilken åtgärd är statsrådet beredd att vidta för att garantera Tierps kommun de 5 miljoner som krävs för att rivningen av bostadshusen i Hästhagen ska kunna genomföras?