2006/07:96

   
   

energiprodukter.

     
       
       
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
       
     
       
       
       
       
         
         
         
         
       
         
         
       
         
         
       
         
         
         
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
     

Skatteverkets

Tullverkets

     

m.m.

trafikförsäkringsavgift.

Sverige.

(1975:1410)

intjänade

inflyta

belastar

mottagen

ningsunderlaget.

ningsunderlaget.

             
             
         
             

ikraftträdandet.

     
       
   
     
     
               
 
   
   
   
             
   
   
       
         
         
   
       
           
       
       
   
       
         
   
   
         
             
               
               

försäkringsplikten

första

     
     
     
     
     
     
     
     

”energiprodukter”.

     
     
   

betalning

taxeringslagen

förvärvsinkomster,

trossamfund.

pensionsmedel,

m.m.,

                 
             
                 
           
             

reaktorer.

reaktorer,

bolag,

                   
           
   
   
   
   
               
   
         
                   
       
                 

arbetsgivaravgifter,

nämnda

m.m.,

       
   
             
   
               
             
         
         
           
   
   
     
 
   
 

säkringsgivaren.

     
 
   
               
   
             
       
           
             
             
             
                 
               
               
 
 
       
       
       
         
   
       
   
     
     
     
       
       
     
   
   
     
   

konkursbeslutet.

försäkringsgivare

     
     

produkter”.

     
       
   
     
     
       
       
   
     
     
     
     

produkter”.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skadeförsäkring

   
     
     
   

verksamhet.

     

förordningen)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ringsförordningen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

rörelse.

   
 

betalningen.

trafikförsäkringen.

   
         
         
 
     
 
     

skador.

   
   
   
   
 

främst

trafikskador.

ned.

införas.

         
       
       
       
             
     
   
         
     
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
         
   
   
   
         
             

gränsförsäkringar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
       
       
       
       
         
       
       
         
       
       
         
       
       
       
       
         
       
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

från

försäkringstagarna.

   

försäkringsmarknaden.

försäkring.

verkställande

primärt

   

fordringar.

tjänster.

verksamhet.

Trafikförsäkringsföreningen.

     
     

trafikförsäkringsavgiften.

äldre

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

premien.

beskattningsunderlaget.

försäkringspremier

lämplig.

trafikförsäkringspremie.

försäkringsgivaren.

skatten.

SBL.

före

efter

beskattning.

     
 
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

m.m.

utländska

månad.

inkomsten.

   
   

närmare.

(1975:1410)

(1990:137)

(1994:200)

2006:1508)

(1997:483)

5.8.

aktuella

(1999:1229)

trafikförsäkringspremie

trafikförsäkringsavgiften.

ikraftträdandet.

trafikskadelagen.

(1975:1410)

     
   
     
   
     

(1997:483)

ikraftträdandet.

   
   
 
   
     
     
     

betalning

taxeringslagen

förvärvsinkomster,

trossamfund.

pensionsmedel,

m.m.,

reaktorer.

reaktorer,

   

bolag,

                   
           
   
   
   
   
               
   
         
                   
   
   
   
               
                       
                 
       
         
       
     
   
   

trafikförsäkringspremie.

arbetsgivaravgifter,

nämnda

m.m.,

avfall,

reaktorer.

avfall,

reaktorer,

trafikförsäkringspremie.

   
inträder.

representanten.

     
 
   
           
   
           
       
         
         
         
             
               
         
             
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
 
     
     
             
   
   
   
   
               
   
       
   
         
             
   
   
         
       
         
   
       
   
   
   
         
             
               
               

försäkringsplikten

premie.

   
   
   
   
     
   
   
   
 
     
     
     
     
   
     
     
   
   

trafikförsäkringsavgift.

Sverige.

(1975:1410)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

ikraftträdandet.

(1982:713)

   
   
   

räkenskapsårets

föregående

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
 
   
     
   
   
     
     
     

betalning

taxeringslagen

förvärvsinkomster,

trossamfund.

pensionsmedel,

m.m.,

reaktorer.

reaktorer,

   
   
   

bolag,

                     
         
   
   
   
   
                 
   
         
                   
   
   
   
               
                       
                     
                 
         
       
       
       

arbetsgivaravgifter,

nämnda

m.m.,

   
 
         
   
           
   
   
       
   
   
         
           
         
   
         
           

givaren.

     
 
   
           
   
           
       
         
         
         
         
             
           
       
       
       
         
   
       
   
     
     
     
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
     
     
   
     
     

underlaget.

   
   
   
   
   
   
   

premier