2006/07:84

   
   
   
       
       
       
       
   
   
       
     
       
       
       
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(2000:980)

   
   
   
   
   
         
   
         
           
         
   
   
   
       
     
       
   
 

faller

     
     

löneavgift

   

tillfaller

tillfaller

   
 

lydelse,

(2000:980)

ålderspensionsavgift.

(2000:980)

ålderspensionsavgift.

     
   
     
   
   
     
   
   
   
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
     
     
     
     
   
år.

dem.

dem.

       
   
   
   
   
       
   
     
     
     
     
     
     
       
       
       
     
ten.
     
     

avgiften

efterlevandepensionsavgiften.

avgiften.

   
 
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

studerande.

       
       
       
       
       
       
       
       
       

4.2.5)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

25

procentenheter.

aktuellt

ungdomar.

inte

   
     

staten.

miljarder

liga

någon

redovisning.

(2000:980)

allmän

(2000:980)

beskattningsåret.

givaravgifterna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

lagen.

     
     
   

faller

   
 
   
   
   
   
   
   

löneavgift

   

tillfaller

tillfaller

   
 

lagen

lydelse,

(2000:980)

   
 

(2000:980)

ålderspensionsavgift.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
   
     
   

avgifterna.

underlaget.

   
 
år.
   
   
     
     
         
           
     
     
     
         
           
         
               
               
                   
             
   
   
   
   
       
   
     
     
           
             
             
             
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     

juni

sation.

   
         
   
         
           
         
   
   
   
       
     
       
   
 
   
   

faller

löneavgift

löneavgift

   

tillfaller

tillfaller

året.

   
 

lagen

lydelse,

(2000:980)

ålderspensionsavgift.

     
     
   
     

ålderspensionsavgift.

     
   
     
   
   
     
   
   
   
         
         
   
       
   
   
     
   
   
   
   
         
     
   
   
 
 
   
   
         
         
         
       
år.

dem.

dem.

       
   
   
   
   
       
   
     
     
     
     
     
     
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
ten.

av

avgiften

efterlevandepensionsavgiften.

avgiften.

år