2006/07:79

förhållanden.

       
       

försvåras.

   
     
     
     
     
       
       
       
       
     
     
       
     
         
       
         
         
       
         
         
       
         
         
       
         
         
       
         
         
       
       
         
         
     
       
       
     
     
     
   
       
       
         
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

verk.

   
   
   
   

originalkonstverk

försäkring,

     
   
   
     

konstmarknaden

ut

euro,

euro,

euro,

         
       

fordringen

kalenderåren.

ersättningsberättigade.

           
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
           

riket,

Sverige,

verkets

     
   
   
     

utomlands

Sverige.

utgivningen

   

Sverige.

Sverige.

ikraftträdandet.

     

Ju2006/6430/L3)

   

ningskommentaren.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

brukats.

upphovsrättslagen)

testamente.

ersättningsberättigade

(följerätt)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

euro.

6.2.

oförändrat.

andra

förening.

domstolen.

yrkesmässiga

betala

     

yrkesmässig

artikel

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

domstolen.

förmedlaren.”

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kvarstå

följerätten?

marknad.

ekonomiska

allmänna

   

nödvändigt?

genomsnittskurs.

tiden

i

svensk

direktivet.

     

kommer

6.2)

paragraferna

reciprocitet.

reciprocitet.

följerätten.

punkt.

del.

in

ningsberättigade.

för

följande.

hovsrättslagen.

ersättningsberättigade.

   
     
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
         
       
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
       
           
 
             
             

bestämmelser.

     
   
   
   
   
   
     
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

medverkat.

Lagrådets

2)

direktivet)

begränsning

kalenderåren.

storlek.

utnyttjas.

bilden

gällande.

Sverige,

ljudupptagningar.

Sverige

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

följerättsersättning.

originalkonstverk

UNION,

2001,

DIREKTIV

detta,

2001,

verket.

   
   
   
   

protection.

the

       
   
       

enhetlig

     
   

nationality.

Convention

market.

nationalitet.

Bernkonventionen

bevaras.

Community.

objectives.

               
               
   
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   
       
               
           
           
           
         
   
   
   
   
   
                       
       
         
   
               
               
               
   
   
   
           
   
               
   
         
   
   
   
         
   
               
         
                   
       
           
   
 
         
   
       
       
         
       
       
     
   
         
     
   

följerätten.

inre

   
   
   
   

treatment.

       
   

composers.

rättsinnehavare.

kompositörers

increased.

right.

harmoniseras.

följerättsersättning

   
     
   

följerätten.

above.

och

information,

DIRECTIVE:

den

FÖLJANDE.

överlåtelse.

10000.

right

konsthandlare.

right.

following

EUR

EUR

EUR

12500.

     
     
     

följerätten.

euro.

följande

euro,

euro,

       
           
   
   
       
   
           
         
       
         
       
   
   
         
         
         
         

1.

receive

tredje

berörda

right

right

Directive

rättsinnehavare.

uppdaterad.

följerätten.

93/98/EEG.

död.

Parliament.

appropriate

Europaparlamentet.

vidareförsäljningen.

detta

Commission

States.

direktiv

delegation.

uppgifter:

konstmarknad.

detta.

själv

European

2001.

   
   
   

officiella

medlemsstaterna.

september

behandlar.

följerätten.

     
       
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   

originalkonstverk

försäkring,

     
   
   
     

medverkat.

ersättningsskyldig,

ut

euro,

euro,

euro,

stycket

   
   

fordringen

kalenderåren.

   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
           

riket,

Sverige,

verkets

   
   
   
   

utomlands

Sverige.

utgivningen

Sverige.

Sverige.

   
   

Stockholms

   

originalkonstverk

försäkring,

     
   
   
     
       
         
   
   
   
         
         
   
       
       
             
   
         
       
         
   
         
       
   
       

ut

euro,

euro,

euro,

       
     

fordringen

kalenderåren.

ersättningsberättigade.

   
   
   
   
     
   

göras

göras

riket,

Sverige,

verkets

     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utomlands

Sverige.

utgivningen

Sverige.

Sverige.

   
   

originalkonstverk

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
     
     
     
   
   
 
   
   
   
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
   
   
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
               
               
               
               
               
               
   
         
         
         
         
         
   
   
                 
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
       
               
               
               
               
               
               
     
       
       
               
               
               
               
               
               
   
               
             
             
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
 
   
 
     
     
     
     
     
     

(1960:729)