2006/07:64

   
   
   
     
     
     
     
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
     
   
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
   
       
     

5.1),

(1992:1434)

               
                     
                       
           
               
           
   
   
   
   
   
               
           
                 
   
   
       
   
     
       
   
         
   
     

lantbruksuniversitet.

Försvarshögskolan

           
 
 
 
 
 
             
                   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
             
 
 
 
           
 
         
   
   
   
   
 
   
   

Fö2007/818/MIL)

försvarssektorn

   
   
   
 

respektive

förutsättningarna.

kräver.

   
   
   
   

vetenskapliga

flertalet

högskolemässigheten.

högskola

erfarenhet.

av

studenterna.

   
   
   
         
   
   
           
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
     
   
   
     
         

högskolelagen.

andra

kvalitetsutvecklande

den.

högskolor.

förslaget.

Försvarshögskolan.

någon

     
       
       
       
       
     
   
     
   
   
   
   
       

självständighet.

Försvarshögskolan.

sätt.

svenskt

grundläggande

     
       
       
       
       
     
   
     
   
   
       
     
     

säkerhetsskyddslagstiftningen.

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   

elever.

föreslagna

högskola.

     

militärhögskolorna.

(SOU

flerbefälssystemen.

   
   
   
   
   
     
   
             
   
   
             
   
         
   
     
   
             
   
   
             

officersutbildningen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(SOU

           
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
     
   
               
   
   
   
   
   
   
   
   
       
             

ytterligare.

Försvarshögskolan.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     

Försvarshögskolan.

relevans.

examensnivå.

Försvarsmakten.

verksamhet.

förordning

officersprogrammens

programmet”

skolor.

rapporten.

officerare

vila