2006/07:50

   
   

givaren

   
     
       
       
       
   
   
   
       
       
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
     
     
     
     
   
   
   
   
     
     
     
     
       
       
       
       
       
     
     

säkringsavtal,

skyddsförsäkring,

     

(1975:1410)

lydelse.

   

av

samt

Sverige.

   
   
 
   
 
   
   
   
   
                           
                         
                   
                   
                   
                                   
               
   
   
         
   
   
   
       
   
     
   
   
   
             
       
         
                   
                   
                       
                   
                       
                       
   
             
         
             
   
           
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
       
         

försäkringsgivarens

sådana

ersättning

om

etablerad

försäkringen

     
               
   
               
         
         
           
             
   
   
   
         
     
               
   
   
             
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
   
   
               
           

är

     
     
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

ren.

         
             
               
               
     
     
 
 
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
           
       
             
               
   
       
   
   
             
     

Sverige.

   
 
     
   
     

erinran.

lagen)

lagen)

territorium.

en

2001/02:LU31)

EU.

försäkring

   

för

upp.

krångligt.

försäkringspremier.

4.4)

direktivet)

6.2)

resultatet

     
     

ringsavtal.

försäkring.

det.

försäkringsföreningen.

säkringsförordningen.

     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
       
     
       
       
       
       
     
     
       
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   

genomföra

betydande

lagen)

utanför

oidentifierade

   

nödvändig.

givaren

reklamationsnämnden.

     

efter

om

det.

övergångsreglering.

(1975:1410)

       
       

landet.

       
       

representanter

stycket.

Sverige.

utformning.

ersättning

etablerad,

rörelselagen

   
     
   
       

belägen

landet.

72/166/EEG)

stycket

punkterna

bestämmelser.

avsnitt

tidsperioden.

stycket

yttrande

trafikoffer.

   
   
   
   
   
   

trafikolycka.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

skadelidande.

skadelidande.

index

ansvarig.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

övriga

egen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2000/26/EG.

rättsskyddsförsäkring

DIREKTIV

verksamhet.

73/239/EEG.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

svarande

ständigt:

verksamhet

het;

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förhandlingar,

territorium.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

klasser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

till

särskilt

därför

skaderegleringen.

detta

oskäliga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1975:1410)

   
   
   
         
         
       
       
         

landet.

köparen.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
           
     
             
     
     
     
     
             
     
       
         
             
                   
             
                 
                       
                         
     
     
             
               
     
     
     
     
           
           
       
           
   

till

till

   
 
     
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   

etablerad

försäkringen

ringsgivaren.

het

                 
       
   
   
   
           
   
           
   
   
           
   
           
     
         
             
             
             
             
             
             
             
     
     
       
     
     
     
         
         
     
     
         
   
   
             
           
     
         
       
         

denna

(1972:207)

   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
     
   
   

lingsområde.

     
     
   
   
   
   
   
   
     
     
   

nyss

havare

     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
     
   

(1982:713)

   

belägen

lydelse.

   

ren.

ren.

   
   
   
   
   

sjöfart.

   
   
   
   

Sverige.

   
   
   
   
   
     
   

(2005:104)

   

Bussbranschens

förbundet.

(1975:1410)

lydelse.

   

av

samt

Sverige.

tionen

       
       
       
   
   
       
     
     
   
     
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

sådana

ersättning

om

               
             
     
       
     
       
         
     
     
           
         
           

blerad

försäkringen

(1982:713)

belägen

 
 
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
         
         
       
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

ren.

         
             
               
               
     
     
 
 
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
           
       
             
               
   
       
   
   
             
     

Sverige.

   
 
     
   
   
   
       
             

försäkringsavtal,

rättsskyddsförsäkring,

Kuttenkeuler.