2006/07:42

   
   
   
     
       
       
   
     
     
       
       
       
       
     
     
     
     
   
     
     
   
   
     

transportarbete,

     
 
   
     
       
   
       
     
     
   
   
       
   
     

2

     
     
       
   
   
       
   
       
     

ombyggda

   
   
   
   

2

         
       
       
   
   
           
     
         
     
   
         
     
   
       
       
   
       
skall

skall

       
 
   
         
       
         
             

månader

fullgjord

tillämpas.

   
   
   
       
         
         
           
         
   
       
     
 
       
   
     
     

klagas:

     
 

(delvis)

ärende

registret,

2001:120)

         
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
     
         

grunder.

enlighet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
       
       
       
     
   
     
   
     
   
   
   
     

N2006/3043/TP

Motorhistoriska

   
 
   
   
   
   
   
   
   

överklagas.

N2004/8643/TP

   

6

klagas:

7

5,

Forkman.

   
 
   
   
   
   
   
   

fordon,