2006/07:37

   
   

registren.

   
     
     
       
       
       
   
   
       
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
       
       
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
     
     
       
     
     

verksamheten.

liknande

belastningsregister

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
     

misstankeregister

   

(2001:453)

lydelse.

   
   
   
   
   
   
   
   
 
ler
   
   
   
   

(1980:100)

ler

     

övergrepp.

tankeregistret.

   
     
     
   
     

av

följs.

än

   

kommer

domsfall.

kontrollverksamheten.

     
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
 
 
   
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 

obligatoriska

månader.

tar

kopia

des.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

bestämmelser.

     
       
       
       
       
         
       
       
       
     
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
       

utredas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
       
       
       
       
     
       
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
       

ekonomiska

utförs.

någon

hemmet.

utföra

   

belastningsregister

begränsat

ny.

misstankeregister

     
     

tidigare.

omsorgen.

   
   
   
   
   
   
   
   

integriteten.

samheten.

uppgiften.

obligatoriska

barnpornografibrott.

stycket.

original.

belastningsregister

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

misstankeregister

   
   

huvudmannen.

verksamheten.

liknande

belastningsregister

   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
     
     
     
   
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
     
       
   
 

misstankeregister

   

följande

   
   
   
   
   
   
   
ler
     
     

(1980:100)

ler