2006/07:32

   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
 
     
     
     
   

meningen.

efterlevande

   
   
   
   
     

ningsförrättning.

tagare.

partnerskap)

ningsarbete.

     

kompensation.

försäkringsbolag.

bodelningen.

motsvarande

aktualiseras.

makens

mån.

ha

1998:619)

skapens

efterlevande

handen.

stort.

ÄktB.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ersättning.

förfluten

       
       
   
   
   
   
   
   
     
   
   
       
   
   
   
   
   
     
     

åtgärden.

motsvarande

makes

rättsgods.

   
   

avlidnes

   

lydelse.

   

andel.

Riksförbund.

   

meningen.

efterlevande

       
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
   
   
     
     

Lundqvist.