2006/07:27

   
   
   
     
       
       
   
   
   
       
     
     
     
     
       
       
     
       
       
   
   
   
     
     
     
   
     
     
     
     
kronor.
     

(1994:1220)

följande

   

redovisning.

villkor:

   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
 

2009.

(1995:1554)

   

rapport,

kronor,

kronor,

de

ner

miljoner

vinst.

   
   
   
   
   
   

ner

miljoner

vinst.

intäkter.

 
   
 
   
   
   
   
 
   

lysningar

lämnas

(1999:1078)

   

redovisningslagen,

huvudbokföringen,

   
   
   
   
   
   
   

till

nande

                 
   
   
       
                         
             
                 
             
                   
   
       
               
           
                   
   
   
           
   
       
                         
       
               
             
                   
   
         
                     
           
       
               

anläggningstillgångar,

sättningstillgångar,

pågående

skaffningsvärde,

valuta,

lån.

   
   

sättningstillgångar,

pågående

skaffningsvärde,

valuta,

lån.

     
     

följande

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

promemorian.

omsättningen.

kronor.

kommer.

medlemsavgifter.

stiftelser.

lagstiftningsärende.

tjänster.

ningar.

värdesskatt

(1994:1220)

redovisning.

villkor:

år.

2009.

(1995:1554)

rapport,

marknad

villkor:

liknande

följande.

upplysningar

till.

(1999:1078)

årsredovisningslagen,

huvudbokföringen,

föringen

visningslagen.

ningstillgångar,

och

     
     

(1974:156)

2006:690)

europakooperativ

redovisningslagen

kronor.

stiftelselagen

följande

   

redovisning.

villkor:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

årsredovisningslagen

   

en

kronor,

en

till

kronor,

   
 

kronor,

de

miljoner

miljoner

vinst.

de

miljoner

miljoner

vinst.

gifter.

bokföringslagen

   

ningslagen

årsredovisningslagen,

huvudbokföringen,

eller

föringen,

och

ningslagen

årsredovisningslagen,

huvudbokföringen,

eller

föringen,

               
               
         
     
         
     
     
     
         
     
         
         
               
         
           
     
     
             
               
     
     
     
       
               
           
           
           
           
           
           
               
           
                   
           
           
               
           
           
                   
kronor.
kronor.

följande

   

redovisning.

villkor:

miljoner

   
   

2009.

   

rapport,

kronor,

kronor,

kronor,

kronor,

de

ner

miljoner

vinst.

   
   
   

ner

miljoner

vinst.

intäkter.

   

redovisningslagen,

huvudbokföringen,

bokföringen.

   
   
       
   
         
       
   
       
       

nande