Riksdagsskrivelse

2005/06:244

Image: RSKR_200506__244-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU28 Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson