Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

8

Motion

1984/85:1599

Olle Grahn och Elver Jonsson
Slopande av skatten på äldre fordon

Under 1984 har fordon tillverkade före 1950 befriats från fordonsskatt.
Dessa fordon har oftast återställts i ursprungligt skick av entusiaster, som
ansett att även motorfordonshistoria är värd att bevara till eftervärlden.
Om inte dessa människor med sitt outröttliga engagemang hade lagt ned
tiotusentals timmar på renovering och återställande av dessa äldre fordon,
inte bara i kördugligt skick, utan oftast också i utställningsskick skulle
nutidens människor knappast ha en chans att få reda på hur fordonstekniken
har förändrats under de hundra år som bilen exempelvis har funnits.

När Motorhistoriska riksförbundet, som representant för mer än 25 000
medlemmar, har framfört önskemål om att reglerna för dessa samlarfordons
skattebefrielse skulle följa samma bestämmelser som i Norge, har
man naturligtvis med stor glädje emottagit beskedet att fordon från 1950
skulle skattebefrias. Dock vore rullande 30-årsgräns att föredra, för att
erhålla samma system som Norge. Fram till 1954 finns det ca 15 000
registrerade samlarfordon, men av dessa var det endast ca 4 000 som
används i trafik.

Med tanke på det teknikhistoriska värdet hos fordonen och de begränsade
körsträckorna, föreslås att rullande 30-årsgräns införs för samlarfordon.

Med det anförda föreslår vi

att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om rullande
30-årsgräns för skattebefrielse av registrerade samlarfordon (veteranbilar).

Stockholm den 24 januari 1985

OLLE GRAHN (fp) ELVER JONSSON (fp)