Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1974:26

Fredagen den

    .          .      ,...         .                                                                            15 febraari 1974
Fredagen den 15 februari                                                              

KL 15.00

§   1   Justerades protokollet för den 7 innevarande månad.

§ 2 Herr talmannen meddelade att herr Eriksson i Bäckmora enligt till kammaren inkommet läkarintyg var sjukskriven ytterligare under tiden den 18 februari - 20 mars.

Herr Eriksson i Bäckmora beviljades erforderlig ledighet från riksdags­göromålen.

§ 3 Ersättare för riksdagsledamöter

Upplästes och lades tiU handlingarna följande från justitiedepartemen­tet inkomna

Utdrag av departementsprotokoll 1974-02-13

Granskning av bevis för ersättare för riksdagsledamöter

TUl justitiedepartementet har från riksskatteverket inkommit bevis för de 509 personer som blivit utsedda till ersättare för ledamöterna av rU

Av fullmäktige i riksbanken är herrar Wärnberg och Hernelius samt fru Nettelbrandt närvarande vid granskningen och av fullmäktige i riksgälds­kontoret herrar Antonsson och Adamsson samt fru Holmqvist.

Granskning av bevisen företas enligt 32 § riksdagsordningen.

Någon anmärkning framställs ej mot bevisen.

ProtokoU över granskningen skall tUlsammans med bevisen överlämnas till riksdagen.

Rätt utdraget betygar I tjänsten Margit Hirén

Samtidigt med bevisen för ersättare för riksdagens ledamöter hade riksskatteverket överiämnat följande förteckning över de med anledning av riksdagsvalen den 16 september 1973 utsedda ersättarna för varje riksdagsledamot under valperioden 1974-1976.

53


 


 

 

Nr 26

Parti

Riksdagsledamot

Ersättare

Fredagen den 15 febraari 1974

STOCKHOLMS KOMMUNS VALKRETS

Moderata                   Gösta Bohman

1

 

 

Paul Brundin

 

SamUngspartiet

Astrid Kristensson

2

Henrik Åkerman

 

 

Allan Hernelius

3

Blenda Littmarck

 

 

Anders Wijkman

4

Per-Ola Larsson

 

 

H BertU Lidgard

5

Axel Wennerhohn

 

 

Ingrid Diesen

6

Elisabeth Fleetwood

 

 

Margareta af Ugglas

7

Christian Fischerström

 

 

FUip W Fridolfsson

8

Birger Ohlsson

 

Arbetarepartiet-

Olof Palme

1

Ingemar Josefsson

 

Socialdemokraterna

Torsten NUsson

2

Barbro Engman

 

 

Gertrud Sigurdsen

3

Lars Ulander

 

 

Knut Johansson

4

Stig Gustafsson

 

 

Sten Andersson

5

Turid Ström

 

 

Anita Gradin

6

Bo Ringholm

 

 

Sivert Andersson

7

Torsten Eliasson

 

 

Lennart Geijer

8

Siv Blomqvist

 

 

Inga Thorsson

9

Mats Hulth

 

 

Oskar Lindkvist

10

Ingvar Laxvik

 

 

Mats Hellström

11

Anita Modin

 

 

Maj Britt Theorin

12

Stig Sjödin

 

 

Bertil Zachrisson

13

Roland Larsson


Folkpartiet


Gunnar Helén Kerstin Anér Ola Ullsten Per Ahlmark


1    Jan-Erik Wikström

2    Ludvig Jönsson

3    Olle Wästberg

4    Ruth Forsling


 


Centerpartiet

Vänsterpartiet kommunisterna


Gunnar Hedlund Olof Johansson Bengt Sjönell Karin Andersson Anna Eliasson

Carl-Henrik Hermansson Karin Nordlander Sune Olsson John Takman


1    PaulGrabö

2    Torsten Sandberg

3    Stig Hansson

4    Barbro Dickman

5    Guy Ehrling

 

1    Barbro Backberger

2    Tommy Franzén

3    Bo Hammar

4    Ulla AstvUc


STOCKHOLMS LÄNS VALKRETS


54


 

Moderata

Staffan Burenstam

Linder

1  Birgitta Rydle

SamUngspartiet

Britt Mogård

 

2 Gunnar Biörck

 

Alf Wennerfors

 

3 Birger Hultman

 

Allan Åkerlind

 

4 Eivor Kjellgren

 

Georg Danell

 

5  Per Naess

 

BertU af Ugglas

 

6 Gunnel Liljegren


 


 

 

 

Parti

Riksdagsledamot

Ersättare                               Nr 26

Arbetarepartiet-

Arne Geijer

1

Fredagen den Kerstin Jordan                15 febraari 1974

Socialdemokraterna

, Anna Lisa Lewén-Eliasson

2

 

vdri-cric tunugieii

 

LUly Bergander

3

Sören Lekberg

 

Ingvar Carlsson

4

UUabeUa KäU

 

Essen Lindahl

5

Rune Molin

 

Sture Palm

6

Ulf Lönnqvist

 

Thage G Peterson

7

Hans-Göran Franck

 

Anna-Greta Leijon

8

Leif Andersson

 

.Ake Wictorsson

9

Kerstin Edmark

 

Lars Gustafsson J:r

10

Bo Jonsson

 

Lennart Andersson

11

Stig Pettersson

 

Ivar Nordberg

12

John-Olof Rosander

Folkpartiet

Cecilia Nettelbrandt

1

Sören Norrby

 

Ingemar Mundebo

2

David Wirmark

 

Gabriel Romanus

3

Marianne Wahlberg

 

Karl-Erik Strömberg

4

Daniel Tarschys

Centerpartiet

Karin Söder

1

Stina Andersson

 

Per-Olof Sundman

2

Lars-Erik Larsson

 

Elvy Olsson

3

Göran Johansson

 

Pär Granstedt

4

Anders Öländer

 

Erik Johansson

5

Uno Wiberg

 

Gustaf Jonnergård

6

Monica Eriksson

 

Elis Andersson

7

Svante Hagman

Vänsterpartiet

Lars Werner

1

Eino Everhov

kommunisterna

Tore Claeson

2

LUly Grääs

 

Inga Lantz

3

Åke Björk

UPPSALA LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Ingegerd Troedsson


1    Jan Anders Hagstedt

2    Lars Ahlmark

3    Måns Berg


 


Arbetarepartiet-        NUs Hjorth Socialdemokraterna Arne Gadd Birgitta Dahl Hans Alsén

Folkpartiet

Ola Nyquist


1    Leif Blomberg

2    Bo Englund

3    Karl-Axel Gustafsson

4    Sixten Nylin

 

1    Jörgen Ullenhag

2    Gunnel Arrbäck Falk

3    Ivan Ottosson


 


Centerpartiet


Sven-Eric Åkerfeldt Britt Wigenfeidt


1    Börje Karlsson

2    Leif Zetterberg

3    Roland Agius


55


 


Nr 26

Fredagen den 15 februari 1974


Parti


Riksdagsledamot

Sture Korpås


Ersättare

1    Erik Uppsäll

2    Christina Bergman

3    Elov Söderberg


SÖDERMANLANDS LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Sven-Olov Träff


1    Carl Eric Hedin

2    Mary Mikaloff

3    Bo Zimmerman


 


Arbetarepartiet-        Svante Lundkvist Socialdemokraterna Sven Andersson Bengt Gustavsson Ingrid Ludvigsson Tage Larfors


1    Olle Svensson

2    Holger Bergman

3    Maj-Lis Lööw

4    Gerd Engman

5    Göran Persson


 


Folkpartiet


Bernt Ekinge


1    Susann Torgerson

2    Holger Wigertz

3    Gunvor Bäckman


 


Centerpartiet


Tage Sundkvist Gösta Karlsson


1    Carin Nygren

2    Bengt Lundin

3    Larz Johansson


ÖSTERGÖTLANDS LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Per-Olof Strindberg Kurt Söderström


1    PerUnckel

2    Birger Hagård

3    Lars Olof Torfgård


 

Arbetarepartiet-

Erik Wärnberg

1

Maria Lagergren

Socialdemokraterna

Carl Lidbom

2

Helge Johansson

 

Lars Henrikson

3

Sture Thun

 

Maj-Lis Landberg

4

Sten Engstrand

 

Oscar Franzén

5

Börje Runesson

 

Gillis Augustsson

6

Olof Sandqvist

 

Ingemar Leander

7

Ulla Pettersson

 

Christer Nilsson

8

Per Ekelin

Folkpartiet

Kersti Swartz

1

Birger Davidson

2    Börje Stensson

3    Rune Johansson


56


Centerpartiet


Anders Dahlgren Äke Polstam Erik Glimnér Marianne Karlsson


1    Anna Wohlin-Andersso

2    Leif Wahlberg

3    Bert NUsson

4    Arne Jonsson


 


Parti

Vänsterpartiet kommunisterna


RUcsdagsledamot

NUs Berndtson


Ersättare

1    Sven Nordlöf

2    Berit Grundström

3    Wega Carlsson


Nr 26

Fredagen den 15 febraari 1974


JÖNKÖPINGS LÄNS VALKRETS


Moderata SamUngspartiet


Anders Björck

C-W Lothigius


1    Göte Jonsson

2    Evert Jarl

3    Elsa Belfrage

 

1    Gunnar HUlerdal

2    Ewa LUliegren

3    Bengt Johansson


 


Arbetarepartiet-        Göran Karlsson Socialdemokraterna Karl Rask

Tage Johansson Åke Gustavsson Catarina Rönnung

Folkpartiet

Rolf Wirtén Linnea Hörlén


1    Gunnar Arvidsson

2    Nils-Eric Johansson

3    Stig Andersson

4    Olof Larsson

5    Alice Bjenning

 

1    Åke Haraldsson

2    Brivio Thörner

3    Otto Ohlsson


 


Centerpartiet


Torsten Bengtson Arne Fransson


1    Ella NUsson

2    Anders Ljunggren

3    Axel Larsson

4    Karl-Göran Zettergren


 


Sven Johansson Arne Magnusson


1    Kersti Johansson

2    Nils Jonsson

3    Rune Backlund

4    Inge-Britt Hermansson


 


KRONOBERGS LÄNS VALKRETS

Moderata             Erik Hovhammar

Samlingspartiet

Arbetarepartiet-        Rune Johansson Socialdemokraterna Bengt Fagerlund KjeU NUsson


1    Erik Samuelson

2    Barbro Ribrant

3    Knut Aaby-Ericsson

 

1    Ulla Johansson

2    Carl-Olof Bengtsson

3    Gunnar Persson


 


Centerpartiet


Rune Gustavsson BertU Johansson Ingegärd Oskarsson


1    Lars Olsson

2    Rune Andersson

3    Lennart Nyström


57


5 Riksdagens protokoll 1974. Nr 23-26


 


Parti

Nr 26

Fredagen den 15 februari 1974


Riksdagsledamot

KALMAR LÄNS VALKRETS


Ersättare


 


Moderata Samlingspartiet


Eric Krönmark Lars Schött


1    Börge Westergren

2    Ingrid Andersson

3    Bertil Danielsson


 


Arbetarepartiet-        Stig Alemyr Socialdemokraterna Bertil Petersson Bernt Nilsson Birger Rosqvist Arne Andersson


1    Elsie Cohen

2    Georg Karlsson

3    Willy Lundqvist

4    Elsie Lundberg

5    Roger Kaliff


 


Centerpartiet


Fritz Börjesson Gösta Andersson


1    Ulla Gustafsson

2    Lennart Larsson

3    Marianne Jönsson


 


Ivan Svanström


1    Anna-Stina Nikolausso

2    Agne Hansson

3    Arne Högstedt


 


GOTLANDS LÄNS VALKRETS

Arbetarepartiet-        Per-Axel NUsson Socialdemokraterna


1    Ake Wiberg

2    Sture Eklund

3    Anna-Lisa Pettersson


 


Centerpartiet       Torsten Gustafsson


1    Inga Olofsson

2    Yngve Ahlsten

3    Bo Larsson


 


BLEKINGE LÄNS VALKRETS

Moderata             Hans Wachtmeister

Samlingspartiet


1    Torsten Bengtsson

2    Nils G. Hansson

3    Sture Peterson


 


Arbetarepartiet-        Helge Karlsson Socialdemokraterna Ralf Lindström Mats Olsson


1    Hans Gustafsson

2    Göran Johnsson

3    Anna-Lisa Björngren


 


Folkpartiet


Valdo Carlström


1    Margot Håkansson

2    Stig Björnestrand

3    Bertil Lövgren


 


58


Centerpartiet


Claes Elmstedt Karl-Anders Petersson


1    Per Moberg

2    Arvid Edvardsson

3    Elly Robertsson


 


Parti

RUcsdagsledamot

KRISTIANSTADS LÄNS VALKRETS


Ersättare


Nr 26

Fredagen den 15 februari 1974


 


Moderata Samlingspartiet


NUs Yngve NUsson


1    Bo Lundgren

2    Gösta Dariin

3    Ingeborg Hartelius


 


Wiggo Komstedt


1    Fride Månsson

2    Alice TroUe-Wachtmeister

3    Eric Biörklund


 


Arbetarepartiet-        Nils Erik Wååg Socialdemokraterna Erik Johansson Gusti Gustavsson Börje Nilsson Lennart Bladh


1    Lizzie Holmquist

2    Karl Eriksson

3    Karl Petersen

4    Lars Sterner

5    Helge Persson


 


Folkpartiet


Martin Henmark


1    Eric Hägelmark

2    Boel Ambolt

3    Gösta Joelsson


 


Centerpartiet


Einar Larsson Anna-Lisa Nilsson Egon Andreasson Ulla Ekelund


1    Per-Åke NUsson

2    Hans Ingvar Jönsson

3    Sven Erik Svantesson

4    Ingrid Nilsson


FYRSTADSKRETSEN


Moderata Samlingspartiet


C G Regnéll Mårten Werner Rolf Clarkson


1    Knut Haeger

2    Sven Munke

3    Rune Rydén

4    Olle Aulin


 


Ulla Jacobsson


1    Elsie Renée

2    Margareta Lundahl

3    Gunnel Frostell

4    Inge Margaretha Garstedt


 


Arbetarepartiet-        Eric Holmqvist Socialdemokraterna Erik Adamsson

Anna-Greta Skantz Grethe Lundblad Lennart Pettersson Hugo Bengtsson Eric Jönsson Hans Pettersson Arne Pettersson Kurt Ove Johansson


1    Ingalill Ekholm-Frank

2    Birger Håkansson

3    Ingegerd Göransson

4    Bo Nilsson

5    Arne Kristoffersson

6    Elvy Westerberg

7    Vera Petersson

8    Karl Erik Lindqvist

9    Carl Axel Larsson 10 Ove Cederlund


59


 


Nr 26

Fredagen den 15 febraari 1974


Parti

Folkpartiet


Riksdagsledamot

Sten Sjöholm Sigfrid Löfgren


Ersättare

1    Karl-Axel Levin

2    Britta Bergström

3    Margit Ahlström


 


Centerpartiet


BertU Fiskesjö UUa TiUander Alfred Håkansson Alma Olsson


1    Herry Johansson

2    Rune Larsson

3    Rune Svensson

4    Allan Hansson


 


Vänsterpartiet kommunisterna


Jörn Svensson


1    Gösta Kronholm

2    Eva Wigforss

3    Harry Stridh


MALMÖHUS LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Ingrid Sundberg Knut Wachtmeister


1    Erik Blom

2    Sven Hansson

3    Carl Sonesson


 


Arbetarepartiet-        Gunnar Lange         1

Socialdemokraterna Mary Holmqvist         2

Hans Jönsson               3

John Johnsson              4

Per Olof Håkansson      5


Margit Sandéhn Bengt Silfverstrand Lennart Larsson Brita Sävström Nils NUsson


 


Folkpartiet


Hans Petersson


1    Eric Petersson

2    Ulla Berglin

3    Sylve Öfström


 


Centerpartiet


Thorsten Larsson

Stig Josefson

Sonja Fredgardh-Swensson

Inger Ingvar-Svensson


1    Bengt Svensson

2    Torvald Frostemark

3    Sven-Bertil Persson

4    Arne Lynge


 


HALLANDS LÄNS VALKRETS

Moderata             Gunnar Oskarson

Samlingspartiet


1    Sven-Eric Lorentzon

2    Margit Wadensten

3    Nic Grönvall


 


Arbetarepartiet-        Ingemund Bengtsson Socialdemokraterna Evert Hedberg

Owe Andréasson


1    Maja Ohlin

2    Lars Svensson

3    Björn Ahlkvist


 


60


Folkpartiet


Karl Bengtsson


1    Arne Remgård

2    Lise-Lotte Magnusson

3    Erland Artbäck


 


Parti

Centerpartiet


Riksdagsledamot

Johannes Antonsson Alvar Andersson Axel Kristiansson


Ersättare

1    Karl-Olof Andersson

2    Ella Johnsson

3    Ivar Franzén


Nr 26

Fredagen den 15 februari 1974


GÖTEBORGS KOMMUNS VALKRETS

 

Moderata

Ove Nordstrandh

I

Jan Prytz

SamUngspartiet

Inger Lindquist

2

Lars-Åke Skager

 

Bo Siegbahn

3

Gösta Lange

Arbetarepartiet-

Per Bergman

I

Arne Hasselgren

SocialdemokraternE

1 Valter Kristenson

2

Barbro Nordenhäll

 

Lisa Mattson

3

Arne Nilsson

 

Kurt Hugosson

4

Inga-LUl Bergquist

 

Doris HåvU<

5

Henry Andersson

 

Jan Bergqvist

6

Harald Jönsson

 

Lars-Ingvar Sörenson

7

Olof Wennermark

 

Gösta Gustafsson

8

Eva Kasperson

Folkpartiet

Sven Gustafson

I

Birger Möller

 

Ingegärd Fraenkel

2

Lennart Widing

 

Björn Molm

3

Berit Flyborg

 

NUs Hörberg

4

Svante NUsson

Centerpartiet

Rune Torwald

I

Per Anders Örtendahl

 

Bengt Bengtsson

2

Arne Jonsson

 

Christina Rogestam

3

Jan NUsson

Vänsterpartiet

Gunvor Ryding

1

Bengt Wernerdal

kommunisterna

Kari Hallgren

2

Lennart Lund


BOHUS LÄNS VALKRETS

Moderata             NUs Carlshamre

Samlingspartiet


1    Jens Eriksson

2    Anne-Marie Dahlin

3    Josef Axelsson


 


Gunnar Johansson

Arbetarepartiet-        Gunnar Gustafsson Socialdemokraterna Evert Svensson NUs Magnusson Tyra Johansson


1    Stig Grauers

2    Karl Melker Åberg

3    Gunnel Bogärde

 

1    Karl-Erik Svartberg

2    Leif Eklund

3    Uno QviUberg

4    Britta Magnusson


61


 


Nr 26

Fredagen den 15 febraari 1974


Parti

Folkpartiet

Centerpartiet


Riksdagsledamot

Georg Åberg

Torkel Lindahl

Lennart Mattsson Kjell A Mattsson


Ersättare

1    Arvid Annerås

2    Gunvor Wallin

3    Bengt Arnholm

 

1    Gunvor Wallin

2    Arvid Annerås

3    Bengt Arnholm

 

1    Margareta Eklund

2    Folke Svensson

3    Ulla Tebelius


 


Märta Fredriksson


1    Torsten Börjeson

2    Rune Johnsson

3    Ingegerd Johansson


 


ÄLVSBORGS LÄNS NORRA VALKRETS

Moderata             Arne Andersson

Samlingspartiet

Arbetarepartiet-        HUding Johansson Socialdemokraterna Lars-Åke Larsson Rune Johansson Wivi-Anne Radesjö

Folkpartiet

Elver Jonsson

Centerpartiet

Olle ErU

Kerstin Andersson


1    Per-Olof Lampers

2    Ruth Börjesson

3    ErikWulf

 

1    Lars Buller

2    Tore Mårtensson

3    Ulf-Göran Widqvist

4    Gunnar Engqvist

 

1    Henry Stjerna

2    Bertil Danielsson

3    Alfhild Antonsson

 

1    Hans Olson

2    Ann-Marie Jonasson

3    Gunnel Kärrman

 

1    Gunnar Andersson

2    Lars Olsson

3    Sture Carlsson


ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Tage Magnusson Hans Nyhage


1    Arne Svensson

2    Ingrid Fägersten

3    Lars Björkman


 


62


Arbetarepartiet-        Gunnar Sträng Socialdemokraterna Rune Carlstein Gördis Hörnlund


1    Berit Frändås

2    Burton Player

3    Arne Kjörnsberg


 


Parti

Centerpartiet


Riksdagsledamot

Arne Persson Maj Pehrsson


Ersättare

1    Eskil Jinnegård

2    Lennart Brunander

3    RolfSjöUn


Nr 26

Fredagen den 15 febraari 1974


SKARABORGS LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


G Ivar Virgin Karl Leuchovius


1    Sten Svensson

2    Lars Hjertén

3    Karin Svensson


 


Arbetarepartiet-        Paul Jansson Socialdemokraterna Arne Blomkvist Eva Åsbrink Sven-Gösta Signell


1    Bo Ericsson

2    Ingegerd Karlsson

3    KentKling

4    Carl-Eric Lundgren


 


Folkpartiet


Gunnar Hyltander


1    OlleGrahn

2    Hilding Hellström

3    Kerstin Linnarsson


 


Centerpartiet


Bengt Börjesson Ingemar Hallenius


1    Anne-Marie Gustafsson

2    Bengt Andersson

3    Bengt-Olof Freden

4    Tore Lööf


 


Harald Pettersson GunUla André


1    Bengt Kindbom

2    StigGenitz

3    Stig Evertsson

4    Gunnar Linden


 


VÄRMLANDS LÄNS VALKRETS

Moderata             Per-Erik C Nisser

Sarnlingspartiet


1    Gullan Lindblad

2    Göthe Knutson

3    Sven Junzell


Arbetarepartiet-        Sven Aspling            1   Gunnar Olsson

Socialdemokraterna Viola Sandell             2 Erik Janson

Karl-Gustav Andersson                             3  Sune Johansson

Holger Mossberg                                       4 Alf Höglund

Elvy NUsson                                              5  Berit Löfgren

Magnus Persson                                       6 Birgit Skoog


Folkpartiet


Karl Erik Eriksson


1    BUly Olsson

2    Kenny Schill

3    Olov Henningsson


63


 


Nr 26

Fredagen den 15 febraari 1974


Parti

Centerpartiet


RUcsdagsledamot

BertU Jonasson Karl-Eric Norrby


Ersättare

1    Jan Hyttring

2    Inger Fernlöf

3    Olle Söderberg


 


Allan Gustafsson


1    Eivy Örtlund

2    Elving Falck

3    Anders Folkesson


 


Vänsterpartiet kommunisterna


John Magnusson


1    LiUemor Svensson

2    Per-Arne Olsson

3    Sonia Thomasson


ÖREBRO LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Per-Eric Ringaby


1    Elisabet Holm

2    Erik Johansson

3    Finn Haglund


 


Arbetarepartiet-        Henry Allard Socialdemokraterna Helge Hagberg Åke Larsson Kerstin Andersson Sture Ericson Ingemar Konradsson


1    Håkan Strömberg

2    Karin Flodström

3    Berit Vinthagen

4    Lars Olsson

5    Gunnar Ström

6    AlfCederUnd


 


Folkpartiet


Sven G Andersson


1    Gunnar Skagerlund

2    Hilla-Britta Lindeberg

3    Margareta Hagström


 


Centerpartiet


Erik Larsson Georg Pettersson Sigvard Karlehagen


1    Britta Hammarbacken

2    Sven Jansson

3    Karl-Arne Löthgren


 


Vänsterpartiet kommunisterna


Per Israelsson


1    Lennart Carlsson

2    ÅkeGylfe

3    Gunnar Wiker


VÄSTMANLANDS LÄNS VALKRETS


Moderata SamUngspartiet


Tage Adolfsson


1    Karl Björzén

2    Lars Luttropp

3    Ingrid Bolin


 


64


Arbetarepartiet-        Olle Göransson Socialdemokraterna Sven Hammarberg Lena Hjelm-Wallén Eric Marcusson


1    Karl-Gustaf Mathsson

2    Berit Oscarsson

3    Gunnar Kristenson

4    Åke Hillman


 


Parti


Riksdagsledamot

Thure Jadestig Roland Sundgren


Ersättare

5    Gun-Britt Arvidsson

6    Björn Andersson


Nr 26

Fredagen den 15 febraari 1974


 


Folkpartiet


Eric Enlund


1    C G Enskog

2    Hugo Bergdahl

3    Evy Ekström


 


Centerpartiet


Anton E Fågelsbo Anders Gernandt Kerstin Göthberg


1    Rune Ägers

2    Sven-Börje Eriksson

3    Dagny Martinsson


 


Vänsterpartiet kommunisterna


Rune Pettersson


1    Knut Lundmark

2    Naemi Björkman

3    Karl Mattsson


 


KOPPARBERGS LÄNS VALKRETS

 

 

Moderata

Bo Turesson

1

Björn Köriof

Samlingspartiet

 

2

Ulla von Dolwitz

 

 

3

Bengt Nylund

Arbetarepartiet-

Kjell-Olof Feldt

1

Birgit Hjalmarsson

Socialdemokraterna

Torsten Fredriksson

2

Rolf Stoltz

 

Äke Green

3

Per-ErUc Granström

 

 

4

Rune Mångs

 

 

5

Arne Granlycke

 

 

6

Erik Signell

 

Gudrun Sundström

I

Georg Karlsson

 

Ove Karisson

2

Bengt Ola Danielsson

 

 

3

Birgit Marken

 

 

4

Göte Axelsson

 

 

5

Inger Hestvik

 

 

6

Anders Hjalmar

 

Sven Mellqvist

1

Arne Pettersson

 

 

2

Carin Palmcrantz

 

 

3

Bertil Andersson

 

 

4

Allan Lycke

 

 

5

Rune Lagerqvist

 

 

6

Sylvia Gabriels

Folkpartiet

Anders Jonsson

1

BertU Dahlén

 

 

2

Karin Östergren

 

 

3

Gösta Söderberg


65


 


Nr 26

Fredagen den 15 februari 1974


Parti

Centerpartiet


Riksdagsledamot

Kari Boo

Birgitta Hambraeus

Rolf Rämgård


Ersättare

1    Arne Andersson

2    Kerstin Perers

3    Bengt Skarin

4    JohnWalla


 


Eric Carlsson


1    Helge Eriksson

2    Inga Åhnebrink

3    Göran Engström

4    Lennart Thorslund


 


Vänsterpartiet     Lars-Ove Hagberg

kommunisterna


1    Arne Jons

2    Rune Lövgren

3    Toivikki Fix


GÄVLEBORGS LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Hans Nordgren


1    Bengt Rolfhamre

2    Rolf Dahlberg

3    Sven Lindholm


 


Arbetarepartiet-        Sven Ekström Socialdemokraterna Anders Haglund BertU Löfberg Gunbjörg Thunvall Olov Westberg Olof Östrand Åke GiUström


1    StigAlftin

2    Wivi-Anne Cederqvist

3    Åke Hammarstedt

4    Iris Mårtensson

5    Jan-Eric Back

6    Lennart Svensson

7    Sören Olsson


 


Folkpartiet


Olle Westberg


1    Hans Lindblad

2    Rakel Lundgren

3    Kjell Axelsson


 


Centerpartiet


John Eriksson Gunnel Jonäng Gunnar Björk


1    Johan A Olsson

2    Birger Olsson

3    Inga Johansson


 


Vänsterpartiet kommunisterna


Bertil Måbrink


1    Gunnel Bäckström

2    Holger Borg

3    Ellen Jansson


VÄSTERNORRLANDS LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Håkan Winberg


1    Erik Olsson

2    Per Ledin

3    Rigmor Cassel


66


 


Parti

Riksdagsledamot

Arbetarepartiet-        Ivar Högström Socialdemokraterna Bernhard Sundelin Bengt Wiklund


Ersättare

Rune Jonsson Bo Holmberg Inga Jansson Sven Lundberg Ahron Byström Mary Siden


Nr 26

Fredagen den 15 febraari 1974


 


Stig Olsson Otto Stadling Ann-Mari Laag


Bo Forslund Stig Bodare Inez Sandberg Milton Broman Hans Johansson Siv Jansson


 


Folkpartiet


Rolf Sellgren


1    Klas Åslund

2    Barbro Månsson

3    Ivan Oscarsson


 


Centerpartiet


Thorbjörn FäUdin Martin Olsson Sven Erik Nordin


1    Märta Pettersson

2    Ingrid Norman

3    Björn Eliasson


 


Vänsterpartiet kommunisterna


Gustav Lorentzon


1    Margot Daimar

2    Jean Asplund

3    Gunnar Norberg


 


JÄMTLANDS LÄNS VALKRETS

Arbetarepartiet-        Birger Nilsson Socialdemokraterna Valfrid WU


1    Marianne Stålberg

2    Sigvard Mårtensson

3    Holger Sätherberg


 


Centerpartiet


Nils G Äsling Per Stjernström


1    Arne Nordberg

2    Ella Bengtsson

3    Mats Eriksson


VÄSTERBOTTENS LÄNS VALKRETS


Moderata Samlingspartiet


Tore NUsson


1    Carl Schmidt

2    Elly Gunnarsson

3    Per-Arne Arvidsson


 


Arbetarepartiet-        Arne Nygren Socialdemokraterna Roland Brännström Georg Andersson Lilly Hansson Hagar Normark


1    Ture Ångqvist

2    Thorsten Nilsson

3    Karl-Ivan Eriksson

4    Bert-Ove Bäckman

5    Margot Vikström


67


 


Nr 26

Fredagen den 15 februari 1974


Parti

Folkpartiet

Centerpartiet


Riksdagsledamot

Rune Ångström

Jan-Ivan NUsson Svea WUclund NUs-Eric Gustafsson


Ersättare

1    Gunnar Sundvall

2    Karin Arvidsson

3    Ernst Löfgren

 

1    Börje Hörnlund

2    Allan Markström

3    Sven-Olof Edvinsson


 


NORRBOTTENS LÄNS VALKRETS

Moderata             Per Petersson

Samlingspartiet


1    Owe Ericson

2    Karl-Gösta Bergström

3    Nanny Olausson


 


Arbetarepartiet-        Ingvar Svanberg Socialdemokraterna Bengt Norling Frida Berglund Kari-Erik HäU Uno Hedström Thure Dahlberg


1    Curt Boström

2    Karl-Gunnar Holmqvist

3    Harriet Norberg

4    Bror Henriksson

5    Bernt Sturk

6    Ola Dahlin


 


Centerpartiet


Torsten Stridsman FUip Johansson


1    Arne Lindberg

2    Valborg Bylund

3    Wilhelm Haara


 


Vänsterpartiet kommunisterna


Eivor Marklund Alf Lövenborg


1    Paul Lestander

2    Siri Aldrin

3    Karl Grönberg


TUI kammaren hade inkommit följande skrivelse;

Till riksdagen

Vid höstens val kom undertecknad att placeras utanför riksdagen. Genom av rUcsdagen nu beslutade ändring kommer jag att gå in i riksdagen som ersättare för statsråd.

Sedan i höstas har jag bytt arbete och också i övrigt fått förändrade förhållanden. Ett riksdagsuppdrag är inte nu förenligt med mina nya åtaganden.

Jag hemställer om rUcsdagens medgivande att nu få avstå som ersättare i riksdagen.

Stockholm den 14 febraari 1974

Ingemar Josefsson

(vald   för   Arbetarepartiet-Socialdemokraterna,   Stockholms   kommuns

valkrets)


68


Denna avsägelse godkändes.


 


Herr TALMANNEN yttrade;                                                             Nr 26

Sedan de av riksdagen den 6 februari 1974 slutligen antagna förslagen     Fredaeen den tUl ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen rörande ersättare     jj febraari 1974

genom uppläsande av Kungl. Maj:ts öppna brev i kammaren fått kraft av----------

grundlag den 13 februari och sedan därtUl knuten följdlagstiftning trätt i kraft, har centrala valmyndigheten utsett föreskrivna ersättare och utfärdat bevis för dem enligt vaUagen. Såsom framgått av utdraget av departementsprotokoUet har bevisen för ersättarna vederbörligen grans­kats.

Beträffande ersättarnas tjänstgöring i kammaren får jag nu anmäla

att herr Håkan Strömberg inträder i tjänstgöring under tid herr Henry Allard är riksdagens talman,

att följande ersättare inträder i tjänstgöring för respektive riksdagsle­damöter under tid de är statsråd, nämligen

fröken Barbro Engman för herr Olof Palme,

herr Lars Ulander för fru Gertrud Sigurdsen,

herr Stig Gustafsson för herr Lennart Geijer,

fru Turid Ström för herr Bertil Zachrisson,

fru Kerstin Jordan för herr Ingvar Carlsson,

herr Carl-Eric Lundgren för fru Anna-Greta Leijon,

herr Olle Svensson för herr Svante Lundkvist,

herr Holger Bergman för herr Sven Andersson,

fru Maria Lagergren för herr Carl Lidbom,

fru Ulla Johansson för herr Rune Johansson,

fru Ingalill Ekholm-Frank för herr Eric Holmqvist,

fru Maja Ohlin för herr Ingemund Bengtsson,

fru Berit Frändås för herr Gunnar Sträng,

herr Gunnar Olsson för herr Sven Aspling,

fru Birgit Hjalmarsson för herr Kjell-Olof Feldt,

herr Stig Alftin för herr Bertil Löfberg,

herr Curt Boström för herr Bengt Norling,

herr Karl-Gustaf Mathsson för fru Lena Hjelm-Wallén samt

att herr Johan Olsson inträder i tjänstgöring under tid herr John Eriksson i Bäckmora är ledig från riksdagsmannauppdraget.

Jag vill erinra om att samtidigt med grundlagsändringarna rörande ersättare har vissa ändringar i riksdagsstadgan trätt i kraft, innebärande bl. a. nya bestämmelserom ledighet.

§ 4 Med anledning av att ersättare inträtt i tjänstgöring föredrogs följande framställningar om entledigande från utskottsuppdrag, nämligen från

herr Gustafsson i Barkarby som ledamot i konstitutionsutskottet

herr Henrikson som suppleant i konstitutionsutskottet

herr Rask som suppleant i finansutskottet

herr Wiklund som suppleant i finansutskottet

fru Berglund som suppleant i skatteutskottet

herr Gustafsson i Uddevalla som suppleant i skatteutskottet

herr Fagerlund som suppleant i justitieutskottet

herr Karlsson i Ronneby som suppleant i justitieutskottet                                   69


 


Nr 26                        herr Karlsson i Huskvarna som suppleant i lagutskottet

Fredaeen den           Stadling som suppleant i lagutskottet

15 februari 1974       ''- Mossberg som suppleant i lagutskottet

-------------------- fru Laag som suppleant i utrikesutskottet

herr Hedström som suppleant i försvarsutskottet

fru Holmqvist som suppleant i socialförsäkringsutskottet

herr Jönsson i Arlöv som suppleant i socialförsäkringsutskottet

herr Bengtsson i Landskrona som suppleant i socialutskottet

herr Blomkvist som suppleant i socialutskottet

herr Larfors som suppleant i socialutskottet

herr Bergman i Göteborg som suppleant i kulturutskottet

herr Lindström som suppleant i jordbruksutskottet

herr Mellqvist som suppleant i jordbruksutskottet

herr Fredriksson som suppleant i näringsutskottet

herr Carlstein som suppleant i inrikesutskottet samt

herr Jadestig som suppleant i inrikesutskottet.

Vidare föredrogs följande inkomna skrivelse;

TUl riksdagen

Undertecknad   anhåller   härmed   om   att   bli   entledigad   från   mitt suppleantskap i riksdagens lönedelegation. Erik Adamsson

Kammaren godkände dessa avsägelser och beslöt att erforderliga val i föreskriven ordning skulle anställas torsdagen den 21 februari.

§ 5  Föredrogs   och   hänvisades   Kungl.   Maj:ts   proposition  nr   13   till utbildningsutskottet.

§ 6 Meddelande ang. enkla frågor

Meddelades att följande enkla frågor framställts, nämligen

den 14 februari av

Nr 77  Herr Westberg i Ljusdal (fp) till herr kommunikationsministern angående turtätheten på järnvägslinjen Ljusdal—Gävle:

Anser statsrådet att det med hänsyn till avsikten med den pågående

trafikplaneringen är lämpligt att minska antalet turer på järnvägslinjen

Ljusdal-Gävle?

Nr 78  Herr Nyquist (fp) till herr finansministern angående betalningen av fordonsskatt efter uppbördstidens utgång:

Är statsrådet beredd vidta sådana åtgärder att fordonsägare, som ej i
tid   betalat   fordonsskatt,  ges  möjlighet   att   i  skälig  anslutning  till
uppbördstidens utgång på ett smidigt och snabbt sätt erhålla skatte­
kvitto och kontrollmärke sedan skattebeloppet och eventuell straffav-
70
                             gift eriagts?


 


den 15 februari av                                                                         Nr 26

Fredagen den Nr 79  Fru Karlsson (c) till herr handelsministern angående etableringen     jg febraari 1974

av stormarknader och andra större varuhus;                                                      

Har  regeringen för avsikt att vidta några åtgärder för att hindra överetableringen av s. k. stormarknader och andra större varuhus?

Nr 80 Herr Romanus (fp) till herr justitieministern om införande av offentlighetsprincipen för Kommunförbundet och Landstingsförbundet; ViU statsrådet medverka tiU att offentlighetsprincipen kommer att gälla även för Kommunförbundet och Landstingsförbundet?

Nr 81  Werr Hovhammar (m) tUl herr statsrådet Lidbom angående förslag om ändrade regler för företagens utlandsinvesteringar;

Avser regeringen att inom kort - till synes utan att ha ordentligt låtit

utreda effekterna på svensk ekonomi — förelägga riksdagen förslag om

väsentligt ändrade regler för företagens utlandsinvesteringar?

§  7  Kammaren åtskildes kl. 15.05.

In fidem

SUNE K. JOHANSSON

/Solveig Gemert